Notícies i comunicats

17/06/2019

La tercera sessió del procés participatiu de l'elaboració de l'agenda urbana de Catalunya tindrà lloc a Girona i la mobilitat urbana serà el tema de debat

La sessió se celebrarà el 19 de juny de 2019, de 9 a 18.30 h, al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.

El Govern de Catalunya impulsa l'Agenda urbana de Catalunya, a través del departament de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb les administracions locals i d'altres entitats del teixit social català.

Per aquest motiu s'ha constituït l'Assemblea Urbana de Catalunya, amb la intenció de copsar la visió de la ciutadania sobre què hauria d’incloure l’Agenda Urbana i crear un marc de debat que aconsegueixi els objectius que marca l’Agenda Urbana de les Nacions Unides, iniciem el procés participatiu durant el primer semestre de l’any 2019.

Obrim un debat estratègic per concretar les diferents polítiques públiques que tindran impacte en els objectius de l’Agenda. Les aportacions que es facin s'incorporaran a la proposta de diagnosi i formaran part del seu contingut.

Objectius del procés participatiu

Detectar les principals oportunitats i reptes que es donen a Catalunya vinculades amb el procés de creixent concentració urbana.

Realitzar prospectiva de les propostes que ja s’estan desenvolupant en la direcció de millorar els entorns urbans.

Recollir propostes que es puguin desenvolupar per tal de solucionar problemàtiques vinculades a la concentració urbana.

Formes de participació

La participació es pot fer de manera presencial o en línia:

  1. La presencial s'articularà en 6 sessions. Cada sessió constarà de tres panells de persones expertes (60 minuts) seguits per un debat entre els assistents (90 minuts) d’intercanvi d’opinions i coneixements sobre els temes exposats. Us hi podeu inscriure a "sessions presencials".
  2. La participació en línia es farà a través de 18 formularis temàtics que es publicaran un cop realitzades les sessions presencials. Podeu fer-ho a "participació en línia".

Temes a debatre

- Processos metabòlics
- Model de ciutat
- Mobilitat urbana
- Cohesió social
- Dimensió ciutadana
- Nova governança

Sessió de treball 3 a Girona: mobilitat urbana

Debatrem a l’entorn dels fluxos de persones i béns en els nostres hàbitats urbans a través de temes com el transport públic, la mobilitat tova, les noves formes de mobilitat elèctrica i autònoma, els efectes nocius en la qualitat de l’aire de la congestió de vehicles privats basats en la combustió de recursos fòssils i l’aparició de nous models productius (economies col·laboratives, e-commerce, etc.) que projecten un evident impacte en la mobilitat urbana.

Com s’estructura la jornada?
La sessió es divideix en tres bloc temàtics, cadascun d’ells tindrà un panel de persones expertes (60 minuts) i un debat en grups reduïts de 15-20 persones a partir dels arguments desenvolupats en el panel anterior (90 minuts).

Pots triar participar a tota la sessió, a un bloc o a dos. L’aforament estarà limitat a 100 persones per bloc. Els blocs que es tractaran són els següents:

► Bloc 1: connectivitat urbana, 9 h.
► Bloc 2: qualitat de l'aire, 12 h.
► Bloc 3: models productius, 16 h.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)