Notícies i comunicats

10/09/2019

Resum del Ple municipal ordinari de setembre del 2019

El Ple va tenir lloc el dia 9 de setembre del 2019.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 5, relatiu a la modificació de l’horari de celebració de les Comissions Informatives de Promoció Econòmica i Drets de les Persones. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es van debatre els tres punts pertanyents a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer punt, el punt 6, que tractava sobre la modificació del pla estratègic de subvencions, es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC) i 8 abstencions (Guanyem Girona i C’s). A continuació es va debatre el punt 7, que pretenia declarar nul de ple dret la lletra b) apartat 1 de l'article 20 de l'Acord de Concisions de treball del personal de l'Ajuntament de Girona pel que fa a la regulació dels triennis en relació el personal funcionari, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora núm. 226/19 de data 26 de juliol de 2019. Aquest punt es va desestimar per 16 vots en contra (Guanyem Girona, PSC i ERC) i 11 a favor (JuntsxCat i C’s).

El portaveu d’ERC, Joaquim Ayats, va explicar en nom del seu grup que votaven en contra en aquest punt perquè “la mesura no soluciona el problema real dels treballadors” i perquè, segons va afirmar “hi hauria altres possibilitats millors i dialogades amb el personal”. Per la seva banda, la regidora del PSC Bea Esporrín també va argumentar el vot negatiu “perquè s’està trencant un tracte que es va acordar entre personal i govern”. A més, “el govern actual tampoc ofereix alternatives ni solucions per als afectats”, va explicar Esporrín. Finalment, i en nom del grup Guanyem Girona, va ser el seu portaveu, Lluc Salellas, qui va justificar el vot. Salellas va dir que “es tracta d’una retallada de drets per al personal municipal sense posar sobre la taula alternatives o negociacions”. El regidor va lamentar la gestió del govern, el tracte als treballadors i treballadores i la manca de garanties per al personal.

I finalment el punt 8 (Informe al Compte General exercici 2018) es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat), 12 abstencions (Guanyem Girona, ERC i C’s) i 6 en contra (PSC). En aquest cas, de nou la regidora del grup Bea Esporrín, va aclarir que no podien donar suport a la liquidació d’un pressupost que no varen recolzar en el seu moment, i que “propicia una gran diferència entre la Girona del futur i el paper de l’Ajuntament en el dia a dia de la ciutat”.

Per acabar es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. Primer, aquelles presentades per les entitats ciutadanes. En aquest sentit hi va haver una única i primera moció, presentada pel Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat envers les persones refugiades per part de la UE i alguns dels seus estats membres. Aquesta moció la va defensar la participant de l’entitat Girona acull i de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines Anna Nicolau i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 6 abstencions (PSC) i 2 en contra (C’s).

La resta de mocions provenien dels grups municipal. La segona (per tenir vigilants nocturns a la ciutat de Girona) la va presentar el grup municipal PSC-CP i defensar el regidor Juan Antonio Balbín. Aquesta moció es va desestimar per 15 vots en contra (JuntsxCat, ERC i C’s), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 6 en contra (PSC). Pel que fa a la tercera moció, que va presentar el grup Guanyem Girona amb l’objectiu d'impulsar el Pla Estratègic “Girona 2030”, es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat u Guanyem Girona), 10 abstencions (PSC i ERC) i 2 en contra (C’s). La moció la va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas.

Per acabar, es va debatre la quarta moció, presentada pel grup municipal d’ERC-AM i que va defensar el regidor Àdam Bertran. L’objectiu de la moció era defensar i impulsar el català en tots els àmbits de la ciutat i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 6 abstencions (PSC) i 2 en contra (C’s).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)