Notícies i comunicats

12/04/2017

L'Ajuntament de Girona porta a terme la primera reunió del Pla integral de Sant Narcís

Les persones que en vulguin format part hi podran participar a través de les taules de treball que es crearan o fent arribar les seves propostes al consistori per diferents canals.

Font: Ajuntament de Girona

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, va presidir ahir la primera reunió del Pla integral de Sant Narcís. La redacció d’un pla integral per al barri de Sant Narcís és un acord del Ple municipal amb l’aprovació del tots els representants polítics i sorgeix de la necessitat de poder dissenyar noves formes d’intervenció per abordar situacions complexes amb causes multidimensionals.

L’objectiu del Pla és promoure l’harmonia, el caràcter, la identitat i les potencialitats del barri amb l’objectiu de cercar noves oportunitats, i donar resposta social, territorial i econòmica per obtenir-ne un impacte positiu. La voluntat és definir un model de barri a Sant Narcís que integri tots els aspectes relacionats amb la qualitat de vida i establir les actuacions necessàries per al seu compliment.

La participació dels agents socials del territori i de les entitats i els veïns del barri serà clau per a la definició del Pla.

Com es pot participar al Pla?

1. Formant part activament de les taules de treball.

2. Fent arribar propostes concretes a l’Ajuntament, a través de la pàgina web del Pla integral o bé presentant les propostes al Centre Cívic Sant Narcís.

El termini de presentació de les propostes es el 31 de maig .

Com us podeu apuntar a les taules?

Cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic o bé enviar un correu a l’adreça electrònica plaintegral.santnarcis@ajgirona.cat

En qualsevol cas, cal indicar la taula a la qual es vol participar i el motiu pel qual s’està interessat a formar-ne part. També cal deixar les dades de contacte: noms i cognoms, adreça electrònica i telèfon.

Condicions de participació

- Les persones a títol individual es poden apuntar a 2 taules com a màxim.
- Les entitats poden formar part de les diferents taules, però amb un sol representant per entitat i taula.
-El nombre màxim de persones per taula és de 15.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)