Notícies i comunicats

05/03/2018

L'Ajuntament de Girona canviarà la forma de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària

Es passarà a una encomana de gestió a una empresa pública i la modificació permetrà poder donar cobertura a totes les persones demandants d'assistència de la ciutat.

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona modificarà la forma de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb l’objectiu de fer-lo més eficaç i eficient. Una de les principals modificacions del nou contracte serà poder donar cobertura a totes les persones demandants d’assistència al municipi augmentant la dedicació del servei, fet que permetrà donar resposta a les peticions que actualment estaven en llista d’espera.

D’aquesta manera es passarà de les 68.089,75 hores prestades el 2017 a les 74.000 hores que es preveuen per a aquest 2018 i que permetran atendre el 100% de la demanda actual a la ciutat de persones que necessiten el servei del SAD. Aquest servei per a l’any actual tindria un cost aproximat de 1.155.000 euros, exempts d’IVA. En previsió de la tendència a l’alça del nombre de demandants, s’ha previst una prestació de 77.000 hores de cara al 2019 i de 79.000 hores de cara al 2020, que s’aplicarà segons les necessitats reals que hi hagi.

Actualment, l’Ajuntament de Girona atén al voltant de 500 persones anualment amb el SAD: un 74% aproximadament es tracta de persones amb reconeixement de dependència per la Generalitat de Catalunya. El 25% restant són persones que estan en situació de dependència però en procés de reconeixement, i persones que es troben en fases terminals o en període de convalescència.

El canvi de gestió del SAD es portarà a aprovació al Ple municipal del mes de març, que es farà el dilluns dia 12. La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas, va explicar divendres al matí les principals novetats de la modificació acompanyada de la regidora i portaveu del grup municipal del PSC-CP, Sílvia Paneque, que donarà suport a la proposta.

“Cada vegada hi ha gent més gran i vivim més anys i des de les administracions ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat. Volem tenir la garantia que la nostra gent gran i les persones més desvalgudes estiguin ben ateses i cuidades i que tinguin l’atenció que necessitin. La nostra prioritat és ara i ha estat sempre les persones i les famílies”, va remarcar la regidora M. Àngels Planas. La portaveu del PSC-CP, Sílvia Paneque, va explicar com es va gestar el canvi de model del SAD quan ella era regidora d’Igualtat i Drets Socials els anys 2016 i 2017. “Va ser un dels primers projectes que vam voler impulsar amb força, perquè es tracta d’un servei sensible i important per l’usuari”, va afirmar.

La nova prestació del servei es farà a través d’una gestió directa de l’Ajuntament amb una encomana de gestió a la societat pública SUMAR, que farà el servei als domicilis mentre que la valoració dels casos i l’assignació dels recursos se seguirà fent des dels equips tècnics de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials de l’Ajuntament. El canvi efectiu de la nova forma de gestió i el nou contracte es preveu que es faci el mes de maig.

L’Ajuntament de Girona presta el servei del SAD des dels anys 1988-1989. A tall d’exemple, ara fa 20 anys, l’any 1998, les hores anuals concertades eren 6.032, dotze vegades menys que la necessitat actual a la ciutat. L’any 2008, amb l’aplicació de la llei de dependència, passen a ser 45.089,50 hores.

El servei del SAD inclou les següents prestacions: atencions personals (cura de la persona i ordre de la llar i acompanyaments fora de la llar) i atencions a la llar (neteja de la llar i neteja de xoc, que es fa a fons en situacions d’insalubritat). L’objectiu del SAD és promoure una millor qualitat de vida de les persones usuàries, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i social.

Els serveis estan adreçats a persones de totes les franges d’edat que per motius físics, psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia, dificultat per a desenvolupar les activitats de la vida diària o amb problemàtiques familiars especials. L’Ajuntament establirà criteris de prioritat per a l’assignació dels serveis basats principalment en el grau de dependència, la situació de risc social i vulnerabilitat social, el suport familiar i, secundàriament, en la renda disponible i en d’altres criteris que en el seu cas es considerin adequats.

L’esperança de vida augmenta a la nostra societat, el pes de les persones de més de 65 anys és cada cop més elevat. A la ciutat de Girona en els darrers anys s’ha passat d’una taxa de gent gran del 13’94% (2005) al 15’23% (2017). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)