Notícies i comunicats

26/03/2018

Demà comencen les obres de reconstrucció del pont del Dimoni

Es tracta d'un element identitari i llargament reivindicat del barri de Santa Eugènia.

Demà comencen les obres de reconstrucció del pont del Dimoni. La nova estructura funcionarà com a passera per a vianants sobre el riu Güell per connectar el carrer de la Maçana, al barri de Santa Eugènia, amb el carrer de la Mare de Déu dels Àngels i el carrer de Pere Compte, al barri de Sant Narcís.

 

Les actuacions tenen com a objectiu recuperar un símbol d’identitat del barri de Santa Eugènia, llargament reivindicat pels veïns i veïnes, que es va desmuntar el 1968. “El pont del Dimoni és molt més que un pont, perquè és un símbol de la unió entre Santa Eugènia de Ter i Girona, i és un pont que encara està en el record de la gent de Santa Eugènia. Amb la seva recuperació culminem una de les grans reivindicacions veïnals de Girona, i apostem per potenciar el patrimoni de tots els barris com a manera per construir un projecte global de ciutat”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

 

Les obres, que tenen una durada prevista de nou mesos, afectaran el trànsit del tram del carrer del riu Güell comprès entre el carrer de Santa Eugènia i el passeig d’Olot. Les afectacions comportaran l’estretament d’un carril de circulació en cadascun dels dos sentits de la marxa, tot i que no es tallarà el trànsit. “Treballarem per minimitzar tant la durada com les possibles incidències de les afectacions. Agraïm per avançat la comprensió dels veïns i veïnes de la zona per les molèsties que les obres puguin ocasionar”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà.

 

La reconstrucció s’ha plantejat arquitectònicament com a unió de tecnologia moderna, tecnologia tradicional i tecnologia medieval. L’objectiu és edificar el pont mitjançant la reconstrucció de dos arcs laterals fets amb estreps de formigó, les dovelles del s.XIV i la paret de maçoneria tradicional, mantenint la imatge original. També s’intentaran reproduir les mesures de l’antic pont: 13 metres de llum de l’arc, 8 metres d’alçada lliure sota l’arc i entre 3 i 3,7 metres d’amplada total.

 

Pel que fa a la tecnologia moderna, s’aprofitaran les eines que proporcionin les màximes prestacions amb els mínims mitjans com són la fonamentació de l’arc del pont de formigó armat, tirants per comprimir les dovelles de pedra originals, arc metàl·lic de reforç, mínims pòrtics estructurals a les passeres o la lleugeresa de paviments mixtos de fusta i ferro. Es procurarà que tots els elements, juntes i unions siguin tant visibles com sigui possible.

 

Per un altre costat, en relació amb la part més tradicional, les parets de maçoneria del pont s’aixecaran a través de la tradició constructiva local amb materials rierencs i morter de calç.

 

Per últim, es recuperaran les dovelles de carreus de pedra del s.XIV per tal que tornin a realitzar la seva funció original: formar un arc de pedra estructural. En aquest sentit totes les dovelles treballaran a compressió. De tot el conjunt de pedres que es conserven de l’antic pont del Dimoni, s’han detectant 100 dovelles que formaven els dos arcs del pont. Aquestes pedres es faran servir per reconstruir aproximadament un 70% del que era el pont original. La resta, a banda i banda de l’arc, se substituirà per estreps de formigó.

 

L’accés al pont es farà a través de dues rampes que s’ubicaran en cadascun dels costat de la passera, a banda i banda del riu. En els dos extrems de les rampes hi haurà les plataformes d’inici i de final. Pel que fa als parterres atalussats laterals al riu Güell, s’hi plantarà vegetació per tal de naturalitzar al màxim l’espai.

 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Salvador Serra SA per un import de 408.012 euros, IVA inclòs.

 

El pont del Dimoni, desaparegut ara fa 50 anys, es trobava situat en l’extrem oest de l’actual plataforma del pont del Dimoni que serveix de cruïlla entre el passeig d’Olot, el carrer del riu Güell i el carrer de la Mare de Déu de la Salut. El pont es va utilitzar des de l’època medieval fins el s. XIX com el pas mes segur que travessava el riu Güell.Imatge històrica de l’espai i imatge virtual de com quedarà el pont 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)