Notícies i comunicats

09/10/2018

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2018

L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

La Diputació de Girona ha aprovat i concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2018, subvenció que l'Ajuntament destina, tal i com es redacta en les bases reguladores de la citada subvenció, a un dels serveis obligatoris, com és l'enllumenat públic. L'import concedit ha estat de 722.500 € pel consum de l'enllumenat públic durant el primer semestre de 2018. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)