Notícies i comunicats

11/10/2018

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria per participar en la 16a Beca Josep Pallach

L'objectiu de l'ajut és impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. El termini per inscriure-s'hi acaba el 31 de gener de 2019.

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per participar en la 16a Beca Josep Pallach amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. La convocatòria, fruit d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, s’adreça a tots els temes que s’encaminin al coneixement de la ciutat. Les inscripcions es podran fer fins al 31 de gener de 2019. 

L’objecte de la beca és promoure la formació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en coneixement del medi més proper a la ciutadania i afavorir la producció de materials didàctics, en format digital, centrats en la ciutat de Girona i que siguin útils per a la comunitat educativa. També vol contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat i fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a tots els nivells educatius.

La beca té una doble dotació: l’Ajuntament de Girona atorgarà 3.000 euros destinats íntegrament a les persones beneficiàries de la beca i la Universitat de Girona aportarà una dotació econòmica de 3.000 euros més per fer front a les despeses que es derivin de la publicació digital del treball elaborat per les persones beneficiàries de la beca. 

Més informació: www.girona.cat/becajoseppallach

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)