Notícies i comunicats

15/10/2018

La Comissió d'Absentisme de Girona ha seguit 64 casos durant el curs 2017-2018

Entre el 2011 i el 2017 s'han derivat vuit situacions a Fiscalia i dinou a la DGAIA. L'objectiu que es marca l'Ajuntament de Girona en aquest àmbit és incidir més en la prevenció i el reforç positiu de l'assistència per garantir la plena escolarització dels infants i joves.

La Comissió d’Absentisme de Girona va seguir un total de 64 casos durant el curs 2017-2018, dels quals 20 eren noves derivacions dels centres educatius i 44 provenien del curs anterior. D’aquests, 37 eren homes i 27 dones i 50 estaven cursant educació secundària obligatòria i 14 educació infantil i primària. És a dir, que tenien entre 11 i 15 anys. Aquestes són algunes de les dades que es presentaran a la reunió institucional anual de la Comissió, que tindrà lloc aquesta tarda a l’Ajuntament de Girona.

La meitat dels casos d’absentisme greu es resolen al mateix centre educatiu gràcies al treball del claustre, els tutors i tutores, la família, l’equip d’agents tutors i tècnics de serveis socials i d’integració social. Quan els centres exhaureixen tota possibilitat d’intervenció socioeducativa, traslladen el cas a la Comissió d’Absentisme. Cal assenyalar que els casos que segueix la Comissió representen el 0,4% del total d’alumnat escolaritzat a infantil, primària i secundària.

Durant el curs 2015-2016, la Comissió va acordar activar, de forma pionera, el procediment de sanció administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) per casos d’absentisme escolar. El mateix curs s’hi van derivar dos casos i l’any següent –curs 2016-2017- se’n van derivar disset. L’any passat no es va enviar cap nou cas a la DGAIA a causa de les
exigències de tramitació, que retarden l’inici del procediment sancionador.

Així mateix, entre els cursos 2011-2012 i 2015-2016 la Comissió d’Absentisme va derivar vuit casos a Fiscalia. Es tracta de quatre nois i quatre noies, set dels quals cursaven educació secundària obligatòria i un cursava educació primària. Aquest darrer cas és l’únic que ha prosperat, ja que la resta es van arxivar. La sentència condemna el pare i la mare com a autors d’un delicte d’abandonament de família i se’ls ha imposat una pena de multa de sis mesos a raó d’una quota diària de 3 euros cadascun.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha posat èmfasi en la voluntat del consistori de “treballar i posar tots els recursos al nostre abast per garantir la plena escolarització dels infants i joves de la ciutat, per tal que gaudeixin del dret de la igualtat d’oportunitats amb la resta de ciutadans i ciutadanes gironins”. En aquesta línia, el regidor d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Josep Pujols, ha assenyalat que “és necessari incidir molt més en la prevenció i el reforç positiu de l’assistència per millorar els resultats”.

L’Ajuntament de Girona va constituir el desembre del 2009 una comissió tècnica per a la coordinació d’accions per treballar per a l’eradicació de l’absentisme escolar formada per personal tècnic del consistori i de la Generalitat de Catalunya. El setembre del 2010 es va signar el protocol d’absentisme, signat per l’Ajuntament i la Generalitat amb el suport de la Fiscalia. A partir d’aquell moment, totes les actuacions per a l’eradicació de l’absentisme a la ciutat de Girona es vehiculen a través d’aquest protocol.

La Comissió Tècnica d’Absentisme es reuneix mensualment i està formada per personal tècnic del Servei Municipal d’Educació, Serveis Socials i la Policia Municipal, per part de l’Ajuntament de Girona; per tècnics i tècniques de l’Equip d’Atenció Psicopedagògic i Inspecció, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; els Mossos d’Esquadra, i representants de direcció dels centres públics i privats concertats de la ciutat d’educació infantils, primària i secundària obligatòria.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)