Notícies i comunicats

17/10/2018

Una nova eina de gestió de la borsa de treball permet augmentar un 380% les persones usuàries del Servei Municipal d'Ocupació

L'aplicatiu possibilita trobar les candidatures més ajustades a la demanda en el menor temps possible.

Una nova eina de gestió de la borsa de treball del Servei Municipal d’Ocupació ha permès augmentar un 381,59% les persones usuàries del servei en un any. El novembre del 2017 hi havia 2.276 persones registrades i aquest mes d’octubre la xifra ja ha arribat a les 10.961 persones. 

L’aplicatiu es va implementar el setembre del 2017 i, en dotze mesos, ha servit per gestionar 831 ofertes de feina, amb un índex d’inserció de prop del 40%. Un dels principals atributs d’aquesta nova eina és donar solució a una dels principals reptes de la intermediació laboral: trobar les candidatures més ajustades al lloc de treball en el menor temps possible. 

La simplificació del procés d’inscripció i la millora en el seguiment de les ofertes de feina, amb l’enviament de missatges personalitzats, són dos dels punts forts de l’eina per a les persones usuàries. En l’àmbit intern, aquest nou software de gestió també ha suposat un avanç important amb avantatges com la possibilitat de publicar les ofertes de feina en diferents portals per millorar-ne la visibilitat, la creació d’una base de dades unificada de persones en recerca de feina, la universalització del servei i l’enfocament més proactiu de la gestió de les ofertes. 

“L’aplicació d’aquesta eina ha suposat un salt qualitatiu en el Servei Municipal d’Ocupació. S’ha aconseguit optimitzar els recursos i agilitzar els processos per tal de dedicar més esforços en la intermediació laboral, un element que continua sent imprescindible en les polítiques d’ocupació municipals”, ha explicat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)