Notícies i comunicats

07/03/2016

L'empresa adjudicatària de l'obra de la Central del Molí manifesta la intenció d'abandonar l'execució de l'obra

L'Ajuntament de Girona n'està estudiant la repercussió en l'afectació dels terminis previstos.

Font: Ajuntament de Girona

El 8 de gener del 2016 l’Ajuntament de Girona va adjudicar les obres de rehabilitació de l’edifici de la Central del Molí a l’empresa Actia Iniciativas SL per un preu de 874.357’53 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució de 6 mesos. L’empresa adjudicatària ha manifestat al consistori la intenció de resoldre el contracte per motius de caire empresarial, aliens a l’execució d’aquesta obra. Arran d’aquesta situació, l’Ajuntament de Girona està estudiant la repercussió d’aquesta circumstància, especialment pel que fa a l’allargament dels terminis previstos.

El projecte de rehabilitació de la Central del Molí inclou la reforma i rehabilitació de l'edifici, situat al número 13 del carrer Santa Clara, propietat de l'Ajuntament de Girona. La proposta preveu adequar els accessos, les comunicacions verticals (ascensors i escales), la primera i la segona planta per acollir-hi un casal o espai cívic per a la gent gran del Barri Vell i de la zona del Mercadal. El nou equipament municipal comptarà amb una sala de reunions, una sala polivalent, cuina i diferents espais per les activitats que s’hi puguin dur a terme. En una segona fase, es realitzarà l’execució d’obres de l’entresol, a on se situaran oficines municipals.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)