Notícies i comunicats

22/04/2016

Preinscripció a l'Escola Municipal de Música. Curs 2016-2017

Del 25 d'abril al 5 de maig de 2016.

L’oferta formativa de l’Escola Municipal de Música de Girona es concreta en tres programes Formatius diferents. Cada un dels diferents programes defineix el seu objectiu pedagògic, així com els seus propis requisits d’accés i límits de permanència. L’aprenentatge instrumental és l’eix de tots els programes formatius excepte del programa de Sensibilització.

Les assignatures comunes d’aquests programes formatius (excepte de sensibilització), permeten la matriculació com a assignatures soltes de les especialitats de Llenguatge Musical, Cor i conjunts instrumentals sempre que quedin vacants una vegada matriculats l’alumnat propi dels programes formatius.

Els instruments que s’ensenyen són: violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, flauta de bec, flauta travessera, oboè, fagot, clarinet, saxòfon, trompeta, trompa, trombó, tuba (bombardí), percussió, piano i acordió.

Pel curs 2016-17, entre els diferents programes formatius s’ofereixen un total de 392 places. Per ocupar aquestes places tenen prioritat els alumnes de l’EMM del curs 2015-2016 que confirmin plaça pel proper curs. Després d’haver realitzat aquest procés, es determinaran les places vacants i les especialitats per al curs 2016-2017. El detall d’aquestes places es farà públic en la data fixada al calendari de matriculació. Si es produeixen vacants es valorarà la possibilitat de cobrir-les.

Del 25 d'abril al 5 de maig de 2016

(Subjecte a possibles vacants i criteris d'accés) 

- SENSIBILITZACIÓ 5 anys (nascuts a l'any 2011)

- SENSIBILITZACIÓ 6 anys (nascuts a l'any 2010)

- PROGRAMES AMB INSTRUMENT (FORMACIÓ BÀSICA, FORMACIÓ AVANÇADA i MÚSICA A MIDA)

- CONJUNTS CORALS i INSTRUMENTALS:

* "GERIONA" CORAL INFANTIL I JUVENIL,
* "FARINERA" CORAL D'ADULTS
* GRUPS INSTRUMENTALS (clarinet, flauta travessera, oboè, violí, viola, contrabaix, etc..)


A partir de l'1 de juliol de 2016

(Subjecte a possibles vacants i criteris d'accés) 

- AULA OBERTA de música clàssica

- MATÈRIES SOLTES DE PROGRAMES FORMATIUS: Conjunts vocals i instrumentals (orquestra vent i corda, grups de guitarres, i grup de flautes de bec), grup de combo, llenguatge musical per a nens i adults.

Secretaria

L'horari de secretaria durant el període de preinscripcions dels alumnes nous és: 
Matins d'10 a 14 h
Tardes de 17.30 a 20 h.  

Confirmació de la plaça dels alumnes de l'EMMA

A partir del 18 d'abril els tutors repartiran una circular informativa del procés automàtic de confirmació de plaça i el model de sol·licitud que cal emplenar, si s'escau. La sol·licitud de confirmació de plaça es pot presentar al tutor fins al 5 de maig.

Confirmació de la plaça per a:
- matricular optatives
- causar baixa de: programa formatiu / grup instrumental / grup vocal
- canvi d'instrument
- continuació estudi de soltes
- continuació un cop finalitzat el recorregut

El rebut de matrícula es girarà a partir del 10 de juny.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)