Notícies i comunicats

29/04/2016

L'Ajuntament de Girona instal·la un punt informatiu al carrer sobre la recollida selectiva de residus de Barri Vell i Mercadal

Ahir i avui s'ha ubicat a la Rambla un espai per recordar la importància del reciclatge i des del qual s'entreguen bosses i cubells de recollida domiciliària.

Font: Ajuntament de Girona

Aquest mes d’abril s’ha iniciat des de l’Ajuntament de Girona una campanya recordatori sobre el reciclatge de residus al Barri Vell i al Mercadal, per informar tant els veïns com els establiments comercials de la recollida selectiva. Entre les actuacions que preveu la campanya, ahir i avui s’ha instal·lat un punt informatiu a la Rambla en què s’entreguen bosses de ràfia per a la recollida selectiva i cubells de recollida domiciliària d’orgànica amb bossa compostable.

Altres actuacions de la campanya recordatori són la realització d’un porta a porta informatiu en 2.000 habitatges i una campanya de reforç de la recollida comercial de vidre, amb la qual s’ha recordat a tots els establiments el funcionament de la recollida de vidre comercial i se’ls ha lliurat un cubell nou en el cas que no en disposessin, a més de millorar-ne la retolació. També s’ha incidit en la recollida comercial de cartró al Barri Vell i Mercadall, recordant als establiments comercials que s’han de deixar les caixes de cartró plegades, al costat del corresponent establiment. Aquest nou sistema de recollida comercial de cartró porta a porta s’ha ampliat als carrers més comercials de l’Eixample. També s’ha informat a tots els establiments situats en els eixos comercials del funcionament del servei i de la correcta manera de participar-hi.

El mes de juny de 2014 l’Ajuntament de Girona va establir la recollida selectiva al Barri Vell i Mercadal, instaurant un sistema de cubells, que es col·loquen als vespres en 32 ubicacions del Barri Vell. La recollida es realitza en aquestes ubicacions de manera que els envasos es recullen tres dies a la setmana, el paper i el cartró domiciliari es recull dos dies a la setmana i el vidre un cop a la setmana.

Malgrat aquest sistema, les dades indiquen que més del 30% de la població d’aquests barris no diposita les bosses a les àrees en cubells, sinó que les continuen deixant als portals amb totes les fraccions barrejades. És per aquest motiu que les campanyes informatives es repeteixen periòdicament per tal d’assolir objectius acceptables de participació. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)