Notícies i comunicats

11/02/2015

Renovació parcials dels membres del CEM. Procés electoral 2015

Acord aprovat en la sessió plenària del CEM del dia 2 de febrer.

Segons el que disposa el nou Reglament del Consell, aprovat en sessió plenària del 22 d’octubre de 2014 i pel ple de l’Ajuntament del 10 de novembre de 2014, cada curs i abans del 15 de maig es convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver finalitzat els dos cursos de mandat.

En la sessió plènària del CEM del dia 2 de febrer es van aprovar el següent calendari del procés electoral.
Per a més informació podeu consultar l'acord adjunt.

Calendari del procés electoral 2015

Del 2 al 6 de febrer
Tramesa dels censos electorals als centres educatius

Del 9 al 13 de febrer
Exposició pública del cens provisional i termini de presentació de les reclamacions

Del 16 al 27 de febrer
Exposició pública del cens definitiu
Presentació de les candidatures dels sectors a renovar

Del 1al 5 de març
Exposició pública de les candidatures provisional i termini de presentació de les reclamacions

Del 9 al 13 de març
Exposició pública de les candidatures definitives i notificació als candidats

Del 16 de març al 8 de maig
Període per celebrar les votacions del CEM en els consells escolars de centre

15 de maig
Termini per lliurar tots els centres els resultats de les votacions a la Secretaria Tècnica del CEM

18 de maig
Exposició pública dels resultats

Plenari del mes de juny
Nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària del Consell Municipal d’Educació de Girona 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)