Notícies i comunicats

18/02/2015

Avís als afectats pel tancament de les clíniques de cirugia estètica "Corporación Dermoestética SA"

Vegeu tota la informació i instruccions

Informem als afectats pel tancament de les clíniques de cirurgia estètica "Corporación Dermoestética, S.A. "(CIF A-46126017), entitat amb domicili social a València C. Pizarro, núm.11-13, que el Jutjat Mercantil núm.1 de València ha declarat el CONCURS DE CREDITORS en data 30.01.2015 i s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 40, de 16.02.2015

Link amb informació complerta i instruccions afectats

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)