Notícies i comunicats

19/02/2015

"Poetes catalans del segle XX". Bibliografia del cicle

Bibliografia recomanada

El passat dilluns 9 de febrer es va iniciar el cicle de conferències de l’Aula d’Escriptura sobre grans poetes de la llengua catalana del segle XX com són Josep Carner, Carles Riba, Gabriel Ferrater i Joan Vinyoli.
El professor de la Universitat de Girona i conductor del cicle, Jordi Sala Lleal, ha tingut l’amabilitat d’elaborar una selecció bibliogràfica sobre els autors i que és el material d’investigació que ha fet servir:

Josep Carner:
Pere CALDERS, Josep Carner. Barcelona: Alcides, Biografies populars, 15, 1964. Reed.: Barcelona, L'Aixernador edi¬cions, Col•lecció Aloc, 2, 1991.
Jordi CORNUDELLA, Nabí, de Josep Carner. Barcelona: Empúries, Les Naus d'Empú¬ries, Qua¬derns de Navegació, 8, 1986.
Diversos autors, Carneriana. Barcelona: Proa, 1995.
Diversos autors, L'obra de Josep Carner. Volum d'homenatge a cura de setanta-dos autors. Barcelona: Selecta, 1959.
Joan FERRATÉ, Papers sobre Josep Carner. Barcelona: Empúries, 1994.
Jordi SALA LLEAL, L’estètica de Josep Carner: la poesia de tema amorós. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2000.
Jaume SUBIRANA, Josep Carner: l’exili del mite (1945-1970). Barcelona: Edicions 62, 2000.

Carles Riba:
Joan FERRATÉ, Papers sobre Carles Riba. Barcelona: Quaderns Crema, 1993.
Gabriel FERRATER, La poesia de Carles Riba: cinc conferències. Barcelona: Edicions 62, 1979.
Jordi MALÉ, Poètica de Carles Riba: els anys del postsimbolisme 1920-1938. Barcelona: La Magrana, 2001.
Jaume MEDINA, Estudis sobre Carles Riba. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2000.
Carles MIRALLES, Sobre Riba. Barcelona: Proa, 2007.

Gabriel Ferrater:
Diversos autors, Gabriel Ferrater, In Memoriam. Barcelona: Proa, 2001.
Jordi JULIÀ, L’art imaginatiu: les idees estètiques de Gabriel Ferrater. Barcelona: IEC, 2007.
Jordi JULIÀ, El poeta sense qualitats. Tarragona: El Mèdol, 2004.
Núria PERPINYÀ, Gabriel Ferrater, recepció i contradicció. Barcelona: Empúries, 1997.

Joan Vinyoli:
Ferran CARBÓ, La freda veritat de les estrelles: lectures de Joan Vinyoli. Barcelona: abadia de Montserrat, 1995.
Josep Maria SALA-VALLDAURA, Joan Vinyoli: introducció a l’obra poética. Barcelona: Empúries, 1985.
Pep SOLÀ, La bastida dels somnis: vida i obra de Joan Vinyoli. Girona: CCG Edicions, 2010.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)