Notícies i comunicats

20/02/2015

Avís als titulars de la targeta prepagament de Paypal MasterCard, emesa i gestionada per Younique Mo

Vegeu tota la informació

El Banc d'Espanya ha sancionat a Younique Money E.D.E., proveïdora de les targetes prepagament PayPal MasterCard a Espanya, amb la retirada de l'autorització per operar com a entitat de diner electrònic. Younique Money ha implementat un procediment perquè els titulars de les targetes emeses per aquesta entitat puguin recuperar el saldo pendent en les seves targetes, tan aviat com sigui possible.

Tal com estableix Younique Money en el seu web, el PROCEDIMENT és el següent :

Descarregar aquest fitxer i adjuntar el justificant de titularitat del compte corrent i còpia del DNI del titular de la targeta i enviar a administracion@youniquemoney.es.

Si l'entitat Younique Money no us retorna el saldo de la targeta segons el seu comunicat, podeu formalitzar la reclamació en l'Organisme de Consum que us correspongui.
Enllaç a la web de l'Agència catalana del Consum

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)