Notícies i comunicats

20/02/2015

El pla pilot de participació ciutadana Smart Urban Planning, nova eina per apropar la govenança a la ciutat

La recollida de dades, a través d'una enquesta, permetrà conèixer l'ús real i desitjat del temps a Girona amb l'objectiu de repensar i redissenyar el planejament urbanístic de la ciutat

Font: Ajuntament de Girona

El mètode de planificació urbanística Smart Urban Planning (SUP), patentat per la professora de la Universitat de Girona, arquitecta i doctora en Urbanisme i en Sistemes Intel·ligents, Lluïsa Marsal, i premiat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, permetrà obtenir valors objectius de planificació urbana a través de la involucració real de la ciutadania en els processos de planificació urbana.

A través d’una doble enquesta, a la qual s’hi pot accedir tant des de la web de l’Ajuntament de Girona com des de la web de la Universitat de Girona, es pregunta a l’usuari/ciutadà quant temps destina a cadascuna de les seves activitats urbanes, en un dia feiner i en un dia festiu, amb l’objectiu de saber quant temps passa el ciutadà enquestat a diferents llocs de la ciutat i de quina manera li agradaria distribuir el seu temps en el futur. D’aquesta manera, tal com explica Lluïsa Marsal, es poden saber les preferències de despesa de temps amb relació a la mobilitat, l’oci o el temps en equipaments municipals, entre d’altres, que tenen els ciutadans de Girona.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat aquesta nova eina de participació que “continuant amb totes les millores que s’estan implementant a l’Ajuntanent, pel que fa a la participació ciutadana, permetrà convertir el ciutadà en protagonista a l’hora de redissenyar la planificació urbanística del futur”.“El mètode SUP, és una nova aposta per fer una ciutat millor a través de la participació i per anar transformant Girona en ciutat intel·ligent. De mica en mica, anem incorporant eines per apropar-nos al ciutadà i per fer-lo partícip de les preses de decisions”, tal com ressalta Puigdemont.

Aquest pla pilot estarà en funcionament dos mesos durant els quals es recolliran dades i en acabat s’enviarà als usuaris participants una memòria amb els resultats obtinguts. Aquests resultats seran útils per a la planificació urbanística de la ciutat perquè permetran, a través de valors objectius, saber les preferències del ciutadà pel que fa a la despesa de temps, tant actual com futura, en diferents llocs de la ciutat.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)