Notícies i comunicats

23/02/2015

L'atenció a les necessitats de les famílies més vulnerables i el suport al teixit social de la ciutat, prioritats de l'Àrea de Serveis a les Persones el 2014

S'està treballant per obtenir el segell de Ciutat amiga de la infància i la certificació de Destinació de Turisme Esportiu

Font: Ajuntament de Girona

La tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs; el regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, Eduard Berloso, i la regidora de Joventut, Roser Urra, han presentat aquest matí la memòria de l’Àrea de Serveis a les Persones corresponent al 2014. Les línies de treball sobre les quals s’ha incidit especialment aquest any passat han estat l’atenció a les necessitats bàsiques de les famílies més vulnerables i el suport al teixit social i associatiu de la ciutat.

També cal destacar les accions que s’han fet aquest 2014 en el marc de Girona com a Ciutat Educadora. A banda de la inauguració de l’Institut Nou, del nou Centre d’Adults de la ciutat i de la participació al XII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, s’ha iniciat el procés per al reconeixement de Girona com a “Ciutat amiga de la infància”, promogut per UNICEF. Actualment s’està elaborant la fase de diagnosi, d’anàlisi social i econòmica de la ciutat amb la col·laboració d’entitats, escoles, l’Ajuntament i altres institucions públiques i privades. Aquest procés ha de finalitzar amb la creació del Consell d’Infants de la Ciutat i del Pla Local d’Infància i Adolescència. “La nostra voluntat és que Girona, com a ciutat educadora, faci el camí cap a aquest segell”, ha explicat Muradàs.

Una altra línia d’actuació en la qual s’ha treballat aquest 2014 ha estat l’edició de la guia L’educació també és digital, adreçada a les famílies i que pretén donar orientacions sobre el bon ús d’Internet i els dispositius mòbils. La sensibilització ambiental, a través de la gestió dels consums i manteniments dels edificis escolars i el projecte d’estalvi d’energia, és un altre dels vectors sobre els quals s’ha incidit en aquests darrers mesos. Pel que fa a l’absentisme escolar, s’està treballant amb la Comissió, en la qual hi participen altres administracions, per obtenir noves vies de detecció i de prevenció de l’absentisme. Els casos d’absentisme discontinu han disminuït considerablement fruit d’aquest treball, tot i que s’ha produït un augment lleu en els casos d’absentisme escolar greu. En general, el nombre de casos tractats el 2014 va ser superior (46 casos) als del 2013 (37 casos).

En relació amb els temes d’Esports, el consistori es troba en procés d’obtenció de la certificació de Destinació de Turisme Esportiu en la modalitat de multiesports. En el cas de Girona, es proposen els següents esports: running, ciclisme (carretera i BTT), atletisme, tennis i natació. Aquest 2014 s’han augmentat les dotacions pressupostàries dels convenis amb entitats, a 15 de les quals se cedeixen gratuïtament els equipaments i instal·lacions municipals, i de la convocatòria a entitats i clubs, destinats sobretot al foment de l’esport escolar (25.000 euros el 2014, davant de 16.000 euros el 2013) i al suport en les activitats ordinàries (108.000 euros el 2014, davant de 60.000 euros el 2013).

En l’àmbit dels Serveis Socials s’ha posat l’èmfasi en l’atenció a les necessitats bàsiques de les famílies en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, s’han donat 481 ajuts complementaris a beques menjador i s’han atorgat 2.191 ajuts d’urgència en situacions puntuals, especialment per aspectes relacionats amb consums. A més, des del Servei de Mediació Hipotecària s’ha aconseguit que no hi hagi hagut cap família desnonada a la ciutat. “Totes les nostres actuacions estan inspirades en els drets, la dignitat i la igualtat d’oportunitats dels ciutadans que es troben en situacions de necessitat i d’exclusió social. En aquest context d’emergències socials, a banda d’impulsar mesures assistencials, les hem complementat amb serveis de suport i treball comunitari, que permeten enfortir els vincles entre persones així com la seva capacitat per afrontar les situacions adverses”, ha ressaltat el regidor Eduard Berloso. Cal destacar les 165 persones que han treballat en el marc dels treballs en benefici de la comunitat (TBC), 102 de les quals ja han acabat la prestació.

L’ampliació dels plans comunitaris de Pont Major i Fontajau o la diagnosi i la proposta de mesures del Pla integral del Sector Est són altres de les actuacions que s’han desenvolupat aquest any passat. Com a projecte de ciutat, cal ressaltar la posada en funcionament del Projecte Àmbar, que té com a objectiu el suport a les persones en situació de vulnerabilitat emocional. Un total de 55 persones ja han estat ateses en la fase inicial d’aquest programa.

Entre les intervencions més destacades que l’any 2014 ha fet la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona hi ha les que ha dut a terme als instituts d’educació secundària de la ciutat. Els projectes d’intervenció en aquest àmbit volen ser una petita ajuda per a aquests centres escolars a l’hora d’afrontar els reptes que tenen actualment. Pel que fa al suport educatiu, que com ha explicat la regidora Roser Urra “funciona com a complement de la tasca de l’institut”, s’han atès 155 consultes, 10 més que l’any anterior. El servei de sol·licitud de beques ha atès nu 12’5% més de tramitacions i als Tallers d’Èxit Escolar hi han participats 139 persones, les mateixes que el 2013.

La possibilitat de fer les inscripcions per quinzenes al Programa de Vacances ha estat una mesura molt ben rebuda per a la ciutadania, tal com ho demostra el fet que han augmentat un 26’5% els participants al Programa. S’ha passat dels 2.482 inscrits el 2013 als 3.146 el 2014. Altres actuacions importants que cal destacar dels darrers dotze mesos a la Regidoria de Joventut han estat l’edició de la guia de les entitats en el lleure de Girona, la primera Jornada d’Educació en el Lleure de la ciutat i nous projectes com la ràdio L’Atòmica, els tallers de mobilitat internacional El Rodamón o la guia d’habitatge per a joves.

Podeu consultar la memòria al següent enllaç.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)