Notícies i comunicats

24/02/2015

El lleure educatiu de la ciutat de Girona es reivindica

El passat 31 de gener de 2015 l'Ajuntament de Girona va organitzar una Jornada per a Entitats de Lleure Educatiu de la Ciutat sota el títol "L'educació en el lleure com a eina de prevenció de l'exclusió social"

L’objectiu de la jornada no era altre que afavorir la trobada i l’intercanvi entre
els setze esplais i agrupaments que setmanalment obren les portes per acollir els nostres
infants i joves.
La sessió va ser presentada per la regidora de joventut, Sra. Roser Urra, i de seguida van
prendre el protagonisme les entitats i federacions d’educació en el lleure de la ciutat. L’aula del
Centre Cultural de la Mercè es va emplenar de joves que feien costat als seus portaveus en la
presentació de cada entitat. Es percebia la complicitat i les ganes de deixar constància de
l’enorme i silenciosa tasca que de manera constant i generosa fan aquestes entitats. Cada una
de les intervencions va ser aplaudida i reconeguda per la resta. Es feia evident i palpable
l’immens tresor que en el seu conjunt representen aquests projectes per a la ciutat. Un bon
grapat de joves il·lusionats i entossudits en compartir el seu temps lliure amb els infants tot
ajudant-los a créixer i a descobrir les grans potencialitats que tots tenim. Es pot demanar res
més saludable per als propis infants i joves i per a la mateixa ciutat?
Van acabar les presentacions dels diferents esplais, agrupaments escoltes i federacions
d’educació en el lleure i va tocar el torn al director del diari Ara, Carles Capdevila. La seva
proximitat amb el públic i les seves dots de comunicador van captivar als joves presents a la
sala. En Carles va explicar que la seva vinculació amb l’educació en el lleure li ha vingut de
gran, com a pare, i va fer còmplices als assistents del que ha descobert i après a través dels
seus fills implicats en aquest món, tot confessant l’admiració i gratitud que té vers els monitors
de lleure i caps escoltes per aquest “entusiasme sospitós” en la feina que fan. En va ressaltar el
treball educatiu en cinc sentits necessaris en el món actual: el sentit del ridícul, el sentit del
deure, el sentit moral, el sentit de l’humor i, el menys comú de tots, el sentit comú. Tots aquests
atributs són àmpliament treballats, viscuts i assajats dia rere dia en els entorns d’educació en el
lleure que esdevenen autèntiques escoles de la vida. Malgrat la imatge que dels joves es
projecta massa sovint a través dels mitjans de comunicació, molts d’ells estan més
compromesos i actius que mai. Centenars i milers de joves implicats en l’educació dels infants
setmanalment s’enfronten a aquest ambiciós repte d’un món millor amb la convicció que a
través de l’educació tot és possible. Són un autèntic exemple de ciutadania ben entesa i un clar
indicador que les noves generacions, com no pot ser d’una altra manera, milloraran les actuals.
La Jornada es va completar amb una petita dinàmica en la qual cada un dels assistents podia
contribuir aportant idees, frases o paraules que resumissin o expressessin de manera escaient
el que s’havia tractat i així, entre tots, arribar a seleccionar les idees més significatives.
L’exercici va donar de si i al cap de pocs minuts hi havia les parets de la sala plenes de frases i
dibuixos que posaven de manifest el potencial de les propostes d’educació en el lleure i la
necessitat d’una major atenció al valor social i educatiu que aquestes iniciatives tenen.
En un ambient distès es va acabar reafirmant que aquestes entitats avui proporcionen un
màster en habilitats per a la vida perquè ensenyen a gestionar els conflictes, a aprendre a partir
de les vivències en primera persona i en l’espai i temps real, compartint i assumint
responsabilitats i, en definitiva, perquè d’aquesta manera també ensenyen a ser feliços i a fer
feliços als altres. Dos propòsits essencials que probablement no són possibles l’un sense l’altre.
Pere Soler i Masó

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)