Notícies i comunicats

27/08/2015

Calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016

L'any 2016, al municipi de Girona, els festius en que els comerços podran obrir són els dies 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre, 4, 6, 8, 11 i 18 de desembre.

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2016 i 2017, d'acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció són els següents:

Per a l’any 2016
al municipi de Girona

3 i 10 de gener
3 de juliol
15 d’agost
12 d'octubre
4, 6, 8, 11 i 18 de desembre

Aquestes dates només són vàlides per al municipi de Girona, ja que la Generalitat estipula 8 festius a l’any però cada municipi en pot escollir dos més al seu criteri, que en aquest cas per Girona són el 12 d’octubre i el 4 de desembre.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)