Notícies i comunicats

23/04/2015

L'Ajuntament de Girona aprova al Ple municipal del 13 d'abril de 2015 l'adhesió al Codi de Bon Govern Local de la FEMP

Recull els principis de transparència i ètica pública i les mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local. També es va aprovar l'adhesió a la Red de Entitades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana.

La Comissió Executiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 24 de març de 2015, va aprovar la nova versió del Codi del Bon Govern Local que recull els principis de transparència i ètica pública i les mesures per millorar la gestió i la qualitat de la democràcia local.

El Codi de Bon Govern Local recull un decàleg de principis que van des del respecte a l'ordenament jurídic i el compromís amb l'ètica pública i la qualitat democràtica, fins a la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i proximitat amb el ciutadà.

Com a mesures per millorar la gestió i la qualitat democràtica local el Codi de Bon Govern Local també vol fomentar la transparència, la democràcia participativa, treballar per a la inclusió social i defineix el codi de conducta política. 

Al Ple municipal del 13 d’abril també es va aprovar l’acord d’adhesió a la Red de Entitades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP. És una xarxa de ciutats constituïda l'any 2015 amb l’objectiu de promoure la innovació i la millora permanent de la relació entre els governs locals i la ciutadania sota els principis de Govern Obert i mitjançant l’intercanvi d’experiències, l’aprenentatge permanent, el treball en xarxa i el desenvolupament de projectes.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)