Notícies i comunicats

19/03/2014

Lluita contra la Processionària (Thaumetopoea pityocampa)

Durant el mesos de febrer i març de 2014 s'han detectat un elevat nombre de nius de processionària i processons d'erugues. És un fenomen habitual en aquesta època de l'any, però enguany la sensació és que sembla superior a anys anteriors, i això és degut a les condicions climàtiques que els han estat favorables.

Per aquesta raó, s’estan retirant totes les bosses a l’abast de les cistelles dels camions de les zones afectades, tant per part de la brigada de parcs i jardins, com per part de les empreses adjudicatàries de les zones esmentades. Algunes de les zones on la presència de processionària està essent més notable són la rotonda de Lluís Pericot i la zona verda davant dels números 45-47 del mateix carrer, al Parc del Migdia, al Parc de Vista Alegre, als pins del costat de la via del c. Bru Barnoya i Xiberta i pel c. Oviedo, a la zona de Montjuic, al barri de Germans Sàbat i a les escoles de Montjuic, Montfalgars i Cassià Costal.

Veient l’increment d’aquesta plaga l’Ajuntament preveu incrementar els tractaments preventius que ja ha estat duent a terme fins ara. En concret s’augmentaran els paranys amb feromones, que es basen en atrapar individus mitjançant atraients de confusió sexual específics; i mitjançant fumigacions amb Bacillus thuringiensis, un bacteri que només actua en el medi bàsic del sistema alimentari d’algunes erugues i larves. L’objectiu d’aquests tractaments és la disminució de la població per reduir les molèsties en la propera eclosió de processons l’hivern vinent.

Per altra banda, els propietaris d’arbres afectats per la processionària són els responsables de retirar els nius seguint les directrius establertes en el servei de protecció dels vegetals del web de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que podeu trobar en els següents enllaços : 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)