Notícies i comunicats

27/03/2014

ETAC. Espai Transfronterer d'Art Contemporani

El projecte ETAC de residències d'artistes liderat per l'Ajuntament de Girona rep una subvenció de l'Euroregió de 29.000 euros

Font: Ajuntament de Girona

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha aprovat la concessió dels ajuts culturals 2013 a quatre projectes de Catalunya, Illes Balears, Llanguedoc-Rosselló i Midi-Pirineus.

 

El projecte català, l’ETAC, està liderat per l’Ajuntament de Girona a través del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i anirà destinat a un projecte d’artistes en residència. En total la convocatòria ha rebut 26 propostes.

 

El projecte ETAC (Espai Transfronterer d’Art Contemporani) està format pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona; el Consorci Museu de l’Empordà de Figueres: Museu de l’Empordà; Le LAIT, Laboratoire Artístic Internacional du Tarn, Albí; La Panacée, ciutat dels artistes, Montpeller i Addaya, Centre d’Art Contemporani, Alaró (Mallorca), així com pel seu entorn territorial, conformant un espai transfronterer vinculat al mar Mediterrani així com una unitat geogràfica identificable.

 

Es preveu iniciar el projecte mitjançant la convocatòria pública per la selecció de 5 artistes participants (de l’Euroregió i internacionals) als quals es becarà per a una residència de 3 mesos cadascun, un mes i mig en un centre i l'altre mes i mig en un altre, acollint cadascun a dos artistes en el termini de tres mesos.

El pressupost global del projecte és de 48.333 euros i la subvenció Euroregional és de 29.000 euros (60%), sent l'aportació dels socis de 19.333 euros (40%).

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)