Notícies i comunicats

27/03/2014

L'Ajuntament de Girona ha presentat a la Comunitat Educativa l'Estudi per a la planificació escolar a la ciutat de Girona. Horitzó 2020-2025

L'estudi es va presentar en la sessió plenària del CEM el 25 de març.

L’Ajuntament de Girona ha presentat a la Comunitat Educativa en la sessió plenària del Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona del dia 25 de març, el document Estudi per a la planificació escolar a la ciutat de Girona. Horitzó 2020-2025.

L’estudi l’ha promogut el Servei Municipal d’Educació i ha estat elaborat per l’UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial). La darrera revisió del Mapa Escolar es va fer l’any 2006. Vol ser una eina bàsica, com molt bé diu el nom, per a la planificació de les necessitats d’oferta educativa, especialment, en les etapes de l’ensenyament obligatori. S’ha desenvolupat amb l’anàlisi de diferents variables poblacionals, urbanístiques i amb dades d’alumnat escolaritzat a la nostra ciutat. Donada la complexitat inherent a les previsions s’han considerat tres possibles escenaris que van des de l’estancament demogràfic a un possible màxim creixement. L’Ajuntament farà arribar el document als Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)