Notícies i comunicats

08/08/2018

Comencen les obres de millora dels embornals del carrer de Joaquim Vayreda

Es preveu que les actuacions finalitzin abans d'acabar el mes d'agost.

Aquesta setmana han començat les obres de millora del drenatge urbà de la calçada del carrer de Joaquim Vayreda, entre els números 2 i 32. Concretament, s’actuarà sobre vuit embornals de la vorera nord i dos de la vorera sud de la via. Es preveu que els treballs finalitzin abans d’acabar el mes d’agost.

Durant les properes setmanes, se substituiran algunes reixes existents dels embornals per unes de noves amb més capacitat d’infiltració. A més, es convertirà la peça de vorada del costat de l’embornal en una vorada drenant que permetria incrementar el drenatge en el cas que la reixa horitzontal quedés obturada per fulles o altre material. L’objectiu de les actuacions és solucionar els problemes d’inundacions que es produïen en aquest tram del carrer.

Les actuacions s’han adjudicat a l’empresa OCAT 2011 CONSTRUCCIONS SL per un import de 8.357,20 € (IVA exclòs). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)