Notícies i comunicats

20/01/2016

Girona marca les línies a seguir per esdevenir referent en la gestió del cicle integral de l'aigua

L'Ajuntament ha encarregat al Campus Aigua de la UdG l'elaboració d'un pla per definir el full de ruta de la ciutat en aquest àmbit en els propers deu anys.

L’Ajuntament de Girona i el Campus Aigua de la Universitat de Girona (UdG) han elaborat un pla que, sota el nom de “Girona és aigua”, estableix les línies a seguir en els propers deu anys per fer que la ciutat esdevingui un referent en la gestió del cicle integral de l’aigua. El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, i el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa de la UdG, Ramon Moreno Amich, han presentat aquest matí el document, juntament amb el coordinador del projecte, Ignasi Rodríguez-Roda, que n’ha explicat els detalls.

Durant més d’un any, un equip multidisciplinari del Campus Aigua de la UdG ha fet una revisió de tots els aspectes relacionats amb l’aigua que afecten la ciutat de Girona i que inclouen aspectes diversos com la governança, l’abastament, el sanejament, el clavegueram i el medi natural. Després de la identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, s’han establert 32 actuacions recomanades classificades en tres objectius globals: reforçar l’excel·lència en la gestió de l’aigua, impulsar la participació de la quàdruple hèlix (administració, empreses, universitat i entitats de la societat civil) i posicionar Girona a referent en l’ús, gestió i integració de l’aigua a la ciutat.

Algunes de les actuacions concretes previstes inclouen detectar recursos hídrics alternatius en cas de sequera, optimitzar el sistema de clavegueram i reformar l’àmbit de sanejament de la ciutat, identificar els punts negres dels rius biològicament, disposar d’un sistema de recuperació i reutilització de les aigües drenades, elaborar un pla director de sanejament, de la sèquia Monar i dels espais verds urbans, integrar la ciutat en plataformes actives de referència en matèria hídrica o augmentar la conscienciació ciutadana sobre el valor de l’aigua.

L’estudi conclou que la ciutat disposa de recursos hídrics suficients i de bona qualitat, amb un elevat i conegut risc d’inundació, amb consums mitjans i costos comparables als de ciutat similars, unes infraestructures modernes, ben gestionades i amb unes plantes de tractament, per abastament i sanejament, ampliades recentment. En el document també s’indica que la gestió que es fa dels recursos requereix d’una millor governança entre les diverses administracions i agents implicats. Tanmateix, confirma que les competències estan ben definides i que la relació entre els agents implicats és bona.

“Aquest pla no és només una declaració d’intencions ferma, concreta i definida sobre la gestió de l’aigua a la ciutat sinó que també marca un pla estratègic per Girona en aquest àmbit. A més agrupa per primer cop en un sol document totes les qüestions que fan referència a l’aigua per definir-ne les estratègies de futur”, ha subratllat el regidor de Sostenibilitat, Carles Ribas. Per la seva banda, Ramon Moreno, ha explicat que aquest pla és el resultat d’un nou paradigma de treball basat en la quàdruple hèlix, que és el sistema de funcionament que s’aplica des del Campus Aigua de la UdG i que Moreno ha descrit com de “C+D+i”, fent analogia amb el conegut R+D+i, i ressaltant que “és una nova versió de la innovació, que posa èmfasi en la connexió i la cocreació”.

Podeu descarregar-vos el resum del pla des del següent enllaç

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)