Notícies i comunicats

28/01/2016

Resum del Ple municipal ordinari de gener de 2016

El Ple va tenir lloc el 25 de gener de 2016.

La sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener va tenir lloc el passat dilluns i va començar, com és habitual, amb l’informe socioeconòmic de la ciutat exposat per l’alcalde de Girona, Albert Ballesta.

Després de donar compte al Ple dels decrets i acords, es va debatre el punt 3 de l’ordre del dia corresponent a la verificació del Text Refós del Pla Especial del Parc de les Pedreres, que inclou les prescripcions imposades per l'acord adoptat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya, en sessió de data 15 de juliol de 2015. Aquest punt de l’ordre del dia es va acordar no procedir-ne a la votació.

El punt 4 corresponent a l’aprovació de la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2015, va ser aprovat per unanimitat.

L’apartat de mocions va començar amb l’exposició de l’entitat Catalunya Lliure – Maulets d’una moció en suport al referèndum sobre el 3+2, que va ser aprovada per 8 vots a favor, 3 en contra i 14 abstencions. Seguidament, es va aprovar per unanimitat la moció que presentava el grup municipal del PSC-CP referent al mapa d'instal·lacions i equipaments esportius del municipi (MIEM): un pla per a contribuir al desenvolupament de les persones i a la vertebració de Girona.

El punt número 8 de l’ordre del dia, corresponent a la moció presentada pels grups municipals d’ERC-MES i CUP-Crida per Girona en suport a la plataforma en defensa de l'Ebre i a la lluita contra el Pla Hidològic de la Conca de l’Ebre, es va aprovar per 22 vots a favor i 3 abstencions. En aquesta mateixa línia, també es va aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP-Crida per Girona de solidaritat amb els condemnats i condemnades pels fets del 15-J del 2011 al Parlament, per 15 vots a favor i 10 abstencions.

Finalment, la moció presentada pels grups municipals d'ERC-MES i la CUP-Crida per Girona per al canvi de nom de la Fundació Princesa de Girona, es va aprovar per 8 vots a favor, 3 vots en contra i 14 abstencions.  

Vídeo del Ple extraordinari que va tenir lloc mitja hora abans del Ple ordinari:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)