Notícies i comunicats

13/03/2015

Descens general de l'índex de delinqüència els primers mesos de l'any

En els primers mesos del 2015 s'han reduït el nombre de delicte fins en un 23% respecte a anys anteriors a la ciutat de Girona.

Font: Policia Municipal de Girona

La Policia Municipal de Girona ha pogut constatar que, durant els mesos de gener i febrer de 2015, s’ha reduït el nombre de delictes que s’han produït a la ciutat de Girona des de l’any 2012.

Tal com assenyala el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, “són bones notícies, ja que pel que fa als delictes contra les persones, on englobem els maltractament en l’àmbit de la llar, s’han reduït el nombre de casos i s’ha passat dels 44 al 2012 als 28 d’enguany”.

Pel que fa als delictes o faltes contra el patrimoni, on l’alarma es fa palesa en els furts i robatoris, les dades també són representatives ja que denoten la reducció de fets delictius d’aquesta mena. S’ha passat d’un total de 356 casos al 2012 als 310 d’aquest any. Cal destacar també que s’han reduït en un 50% els robatoris amb violència.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)