Notícies i comunicats

18/03/2015

Butlletí Saludable núm. 5

Publicació quatrimestral amb l'objectiu de promocionar criteris i comportaments saludables

Font: UdG
La Universitat com a institució acadèmica i humana forjadora ofereix nombroses oportunitats per a la promoció de la salut. Conscient d’aquest fet, la Universitat de Girona manifesta la voluntat d’endegar un Pla d’Universitat Saludable que pretén incidir en els pilars que sustenten un model de vida saludable per als membres de la comunitat universitària.

Una d'aquestes accions de promoció de la salut és l'edició quadrimestral del Butlletí Saludable, ja en podeu consultar el núm. 5

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)