Notícies i comunicats

20/07/2018

Comença el compte enrere per convertir la Casa Pastors en la seu del nou Museu d'Art Modern i Contemporani de Girona

Avui s'ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació de l'espai, obra del despatx de Jordi Bosch Genover.

Amb l’aprovació inicial del projecte d’adequació de la Casa Pastors com a seu del nou Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona, comença el compte enrere per a la rehabilitació d’aquest equipament cultural de la ciutat. L’aprovació s’ha fet en el marc de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona aquest matí. L'alcaldessa de Girona Marta Madrenas ha destacat que "amb aquest nou museu fem un pas més per convertir Girona en un epicentre cultural del sud d'Europa, completem una oferta d'exposició artística de primer nivell, i rehabilitem un edifici emblemàtic de la ciutat donant-li una nova personalitat". 

El projecte, obra del despatx de Jordi Bosch Genover, té com a objectiu principal recuperar el caràcter unitari de l’organització interna de l’equipament utilitzant un llenguatge arquitectònic contemporani i mantenint la imatge exterior de l’edifici. En aquest darrer aspecte, els paraments de muralla medieval que es conserven a la planta baixa es deixaran vistos i se sanejaran perquè es puguin identificar fàcilment. 

El document presentat preveu l’enderrocament del nucli vertical de circulacions actual (excepte el tancament de façana a la planta baixa i el pou) per construir un cos enretirat, més baix i acabat amb una gelosia de lamel·les de gres, per simplificar la volumetria de l’espai. Per aconseguir un recorregut circular en la circulació dels visitants, es construirà un segon cos a la banda sud del pati. La construcció d’aquests dos cossos principals es farà procurant també que els espais interiors de les zones de pas quedin més obertes al pati i actuïn com a zones de pausa, relaxació visual i descans físic. 

Pel que fa als espais expositius, la proposta considera que cal aconseguir una alçada unitària i suficient a les diferents sales. En aquest sentit, es proposa l’enderroc de l’altell de la primera planta i la modificació dels forjats de la segona planta per situar-los a una cota única. L’única sala que es mantindria com a testimoni d’èpoques anteriors seria la gran sala de la primera planta. 

Per últim, cal ressaltar que la proposta preveu també ampliar l’espai de l’edifici excavant per sota de la planta baixa per poder-hi ubicar els magatzems. Aquests espais comunicarien de forma directa amb l’escala de servei i amb el muntacàrregues, que s’ubicarien en un cos de cessió afegit. 

La superfície útil sobre la que s’actuarà és de 2.683,60 metres quadrats. 

El projecte xifra el pressupost d’execució de l’adequació és 4.703.059,70 €. La proposta del despatx d’arquitectura de Jordi Bosch Genover es va imposar a quatre altres idees en el concurs de projectes convocat per l’Ajuntament de Girona per a l’adjudicació dels serveis d’arquitectura relacionats amb l’adequació de la seu del nou Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona, que es va resoldre el mes d’octubre del 2017. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)