Notícies i comunicats

13/01/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari de gener de 2015

El Ple va tenir lloc el 12 de gener de 2015.

 La primera sessió plenària ordinària del 2015 a l’Ajuntament de Girona va tenir lloc ahir al Saló de Plens del consistori. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, anaven al Ple els punts 5 (Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual) i 6 (Aprovar la rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2014). Tots dos punts es van aprovar per unanimitat.

Pel que fa al punt 7, relatiu a desestimar les al·legacions presentades i aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós del PGOU de Girona núm.60 Eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres 3, es va aprovar amb 15 vots a favor (CiU, PP, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares i Carles Bonaventura), 4 vots en contra (CUP i ICV) i 5 abstencions (els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura). El regidor no adscrit Xavier Amores va manifestar que “no hi ha hagut canvis substancials respecte al que es va aprovar fa dos mesos” i que els segueix preocupant “l’estat dels edificis i el cost econòmic” de l’actuació. Per la seva banda, Joan Olòriz (ICV) va exposar que votarien de forma negativa perquè “volíem explorar altres vies”. En el mateix sentit, Jordi Navarro (CUP) va explicar el seu vot negatiu perquè és un cas que “pensem que pot generar precedents”.

El punt 8, relatiu a estimar en part les al·legacions presentades i aprovar provisionalment en Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat, s’ha aprovat per 13 vots a favor (CIU, PP i el regidor no adscrit Carles Palomares) i 11 vots en contra (CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Bonaventura, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura). La regidora no adscrita Pia Bosch va admetre que es tractava d’una “qüestió complexa” i va afirmar que “per nosaltres l’instrument no és suficient ni el millor”. La regidora del PSC, Sílvia Paneque, va remarcar que “la regulació del pla especial per si mateixa no aconsegueix resoldre els interessos d’aquests drets”. El portaveu d’ICV, Joan Olòriz, va comentar que “es tracta d’un problema que és de tres i no de dos: propietaris dels locals, veïns i ciutadans de Girona” i va fer un especial esment en relació amb aquest darrer grup al•legant al “civisme” de la ciutadania. El portaveu de la CUP, Jordi Navarro, va remarcar que “és evident que cal una regulació” però va indicar que ell considerava que es podia fer d’una altra manera.

A continuació es van debatre les tres mocions que anaven al Ple d’ahir. La primera, defensada per la regidora d’ICV Núria Terés i presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, en suport dels afectats en espera de nous tractaments, va ser aprovada per unanimitat. La segona, presentada pel grup municipal de la CUP i defensada pel seu portaveu, Jordi Navarro, en relació amb l’aplicació de mesures de transparència i participació en el pressupost municipal, va ser rebutjada per 11 vots a favor (CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Bonaventura, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 13 vots en contra (CIU, PP i el regidor no adscrit Carles Palomares). L’última moció, defensada per la regidora no adscrita Pia Bosch i defensada pels regidors i regidores no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Amèlia Barbero, Àngel Quintana i Quim Bonaventura, referent a què s’inclogui una partida en els pressupostos de la Generalitat 2015 per al nou Hospital Josep Trueta, va ser aprovada per 14 vots a favor (PP, CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Palomares, Carles Bonaventura, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 10 en contra (CiU).

Després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer en aquest vídeo:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)