Notícies i comunicats

30/09/2016

L'Ajuntament de Girona presenta el web del Pla Local de Joventut

Dóna informació sobre el procés d'elaboració del Pla i permet la participació de totes les persones joves que hi estiguin interessades

La regidora de Joventut, Elisabeth Riera, ha explicat que l’espai web que s’ha obert amb motiu del procés de redacció del Pla Local de Joventut 2016-2020 de l’Ajuntament de Girona ha de permetre obrir una via més de participació juvenil en l’elaboració d’aquest Pla. El procés de redacció del Pla Local de Joventut 2016-2020 es va iniciar uns mesos enrere amb una enquesta a persones rellevants que per una o altra raó intervenen en la realitat juvenil (com els directors dels instituts d’educació secundària o membres d’entitats juvenils de la ciutat) i amb una anàlisi de les polítiques que s’estan duent a terme des de les diverses àrees municipals. 

A l’espai web s’hi podrà trobar, al llarg de la part final del procés de redacció del Pla Local de Joventut, aquells documents que es vagin generant a partir de l’anàlisi de la realitat juvenil, la visualització de les polítiques municipals de joventut i la diagnosi que se’n derivi. La regidora de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Elisabeth Riera, destaca que “l’apartat més rellevant d’aquest nou espai informatiu és una petita enquesta que totes les persones joves que hi estiguin interessades poden contestar. Em comprometo a posar-me en contacte amb aquells que estiguin disposats per parlar de les necessitats dels joves i de les possibilitats que des de l’Ajuntament podem oferir per donar-los un cop de mà que els suposi una ajuda o impuls en els seus projectes de futur”. 

En les properes setmanes es farà una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població juvenil de Girona i diversos tallers participatius a diferents barris de la ciutat. La regidora de Drets Socials i Igualtat, Sílvia Paneque, ha conclòs que “la incorporació de la veu dels joves al Pla Local de Joventut era indestriable del procés de redacció del mateix. Aquesta veu jove és cabdal en un pla que pretén ser ambiciós i que empodera el jovent en la seva participació en qüestions municipals”. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)