Notícies i comunicats

09/01/2014

Obert el període de sol·licitud de la Beca Joaquim Franch fins al 30 d'abril de 2014

La beca convocada pel Consell Escolar Municipal (CEM) té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona. Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000 €.

Aquesta beca es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i que tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar, i millorar, per una ciutadania activa, democràtica i solidària. Els projectes poden orientar-se al foment del treball en educació en valors, educació per a la ciutadania, etc., i en innovació pedagògica (tant de continguts com de metodologia).

Els projectes poden referir-se a accions puntuals o de llarga durada.

Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin en compte i integrin:

El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències d’aprenentatge i servei, de treball cooperatiu, etc.

L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona i al del mateix centre educatiu o entitat.

La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball.


La Beca Joaquim Franch s'adreça a aquells centres, col·lectius i entitats que treballen dins l’àmbit territorial de la ciutat de Girona i compleixen els requisits següents:

  1. Centres educatius no universitaris.
  2. Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalmentconstituïdes com a associacions sense afany de lucre.
  3. Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixin a aquest efecte.

La presentació de la sol·licitud juntament amb el projecte es podrà efectuar per correu certificat o directament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1, 17004 Girona), a l’atenció del president/a del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació de Girona. El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte finalitzarà el 30 d’abril de 2014 a les 18 h.

La presentació de la memòria de treball i de les despeses es pot efectuar per correu certificat o directament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1, 17004 Girona), a l’atenció del president/a del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació de Girona. El termini de lliurament de la memòria de treball i la justificació de les despeses finalitza el 30 de juny de 2015.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)