Notícies i comunicats

06/11/2013

Es constitueix el Consell Municipal de l'Esport de Girona

Aquest òrgan té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva i promoure les diferents vessants de l'esport a la ciutat.

Font: Ajuntament de Girona

Ahir es va constituir el Consell Plenari del Consell Municipal de l’Esport de Girona, en el marc d’una reunió que es va portar a terme a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona. Aquest òrgan té dos objectius principals: per una banda, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les entitats de la ciutat en la gestió dels afers relatius a l’esport, i, per l’altra, oferir-los un espai de reflexió i d’influència. A més, té com a funció col·laborar en la política de foment de la pràctica esportiva i de la promoció de l’esport a la ciutat, en les diferents franges d’edat i en les diferents vessants esportives, però sobretot en l’esport de base i en la promoció de la participació de les dones en igualtat de condicions i d’oportunitats.

El Consell està presidit per l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i la tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, n’ocupa la vicepresidència. A banda de Puigdemont i Muradàs, el Consell està format per representants dels diferents grups municipals de l’Ajuntament de Girona, per membres d’entitats i clubs de la ciutat, per representants de centres escolars, d’AMPA i d’associacions de veïns i per personal tècnic de la Regidoria d’Educació i Esports.

La regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, ha destacat que amb la creació d’aquest consell es persegueix “la voluntat de fomentar i enfortir la vida associativa de la ciutat pel que fa a l’àmbit esportiu i potenciar també la coordinació entre els diferents agents que actuen en aquest àmbit”. “Creiem que un òrgan d’aquest tipus afavorirà que puguem adequar la política esportiva de l’Ajuntament als interessos dels ciutadans i ciutadanes, amb l’objectiu de millorar-ne la salut, la qualitat de vida i el benestar”, ha destacat Muradàs. El Consell Municipal de l’Esport actuarà com a òrgan d’informació i consulta en matèria d’ordenació i foment de l’esport per tal de crear espais d’expressió i de reflexió amplis i multisectorials.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)