Notícies i comunicats

26/09/2014

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge de Girona manifesta preocupació per la falta de col·laboració de les entitats bancàries

El portaveu de la Taula i defensor de la Ciutadania, Ramon Llorente, ha emès un comunicat en nom de l'ens.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona ha elaborat un manifest per constatar la preocupació de l’ens al voltant de la falta de col·laboració de les entitats bancàries. La Taula està formada per les següents entitats: Ajuntament de Girona, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de les Comarques Gironines – PAH Girona, Càritas, Col·legi d’Advocats de Girona i grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Girona, i el portaveu és el defensor de la Ciutadania de Girona, Ramon Llorente.

A continuació, us detallem el comunicat:

“Des de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, constatem amb preocupació la manca de col·laboració d’entitats bancàries en ordre a aportar solucions efectives i suficients a la problemàtica de la manca d’habitatge social a la nostra ciutat de Girona. De manera unànime i conjunta de tots els integrants de la taula volem posar en coneixement de la opinió pública la dèbil resposta, en alguns casos, i la manca de col·laboració, en d’altres, per part de les entitats bancàries de la nostra ciutat.

El dret a l’habitatge, com a dret fonamental del que depenen molts altres drets de les persones, no ens pot deixar indiferents. La Taula constata, amb preocupació, la insuficiència d’un parc d’habitatge social assequible a persones i famílies, sense recursos, fet que, entre altres mesures, ens ha mogut, primer, a demanar, i finalment a exigir de les entitats bancàries destinar els pisos tancats a lloguer social.

De manera insistent, la Taula de Coordinació pel Dret a l’Habitatge, des de la seva constitució ha demanat la col·laboració d’administracions públiques, jutjats i de les diverses entitats bancàries, amb oficines al nostre municipi, però amb resultats insuficients.

Arran de la moció del Ple de l’Ajuntament, del 13 de gener de 2014, es van reactivar els contactes amb les diferents entitats bancàries, un primer contacte mitjançant l’enviament d’una carta del regidor de Serveis Socials Cooperació i Participació sol·licitant la disponibilitat d’habitatges buits a la ciutat, amb resposta per part de les entitats bastant diversa, però en tot cas es van aconseguir uns primers contactes/reunions amb responsables d’entitats financeres. Arranl d’aquests contactes es va arribar a diferents compromisos que suposaven la cessió d’alguns habitatges per a destinar-los a lloguer social per part de l’Ajuntament de Girona.

A dia d’avui, tot i aquests contactes i els compromisos presos, la resposta de les entitats financeres no és ni de bon tros el que s’havia acordat ni el que s’espera atès que disposen d’un parc important d’habitatges desocupats, que no destinen a finalitats socials, ni cap altre. Això incrementa la problemàtica social a l’entorn de l’habitatge, impedeix una solució justa i equilibrada i aboca a moltes famílies a una situació d’exclusió social i de desesperança.

El nostre compromís a favor d’una solució viable i urgent al tema de l’habitatge, ens obliga a posar en coneixement de l’opinió pública la manca de compromís efectiu i suficient, en alguns casos, i la manca de col·laboració efectiva en d’altres, de les entitats bancàries del nostre municipi. I per tant demanem que el nostre Ajuntament, d’acord amb el compromís adquirit el 13 de gener de 2014, comenci a imposar, d’acord amb la normativa legal vigent, les màximes sancions i adopti totes les mesures necessàries per solucionar el tema de la insuficiència del parc social d’habitatge.

Com a dades il·lustratives del tema que ens preocupa, per la manca de col·laboració suficient per part de les entitats bancàries, volem deixar constància d’algunes dades: disposem només de 8 habitatges per lloguer social procedents d'entitats bancàries, procedents de Catalunya Caixa (1 habitatge), la Caixa (3), Banc Sabadell (1), Bankia (1) i BBVA (2). I de la resta d’entitats bancàries, encara n’esperem la resposta i col·laboració.

Per la Taula
Ramon Llorente
Defensor de la Ciutadania i portaveu de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge”
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)