Notícies i comunicats

07/05/2018

Girona Emprèn apropa la innovació emprenedora amb tallers de creació a l'alumnat de cicles formatius de la ciutat

El primer dels tallers d'innovació emprenedora s'ha dut a terme a l'IES Santa Eugènia de Girona.

El passat 25 d’abril es va dur a terme el primer Taller d’Innovació Emprenedora adreçat a l’alumnat de cicles formatius de Girona que té previst realitzar Girona Emprèn a llarg de l’any a diversos centres eductius de la ciutat.

Una vintena d’alumnes dels cicles formatius d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació i Climatització van participar a l’activitat, que tenia per objectiu identificar reptes i generar solucions innovadores.

Els alumnes, dividits en quatre equips, van treballar els 2 reptes proposats per l’equip docent: com augmentar la presència femenina als cicles formatius tècnics i com garantir el dret universal a l’habitatge. El taller va estar conduït per Jordi Puigdellívol, de sherpa.cat, i per docents del centre, els quals van exercir com a dinamitzadors, donant suport a l’alumnat en les diferents fases del procés.

Després d’una fase de reflexió i generació d’idees, els alumnes van escollir la millor per desenvolupar-la. La dinàmica va acabar amb la presentació per part dels 4 equips de la idea innovadora per superar el repte plantejat i la votació del millor projecte per part dels docents.

La dinàmica va ser molt ben valorada tant per l’alumnat com pel professorat. Entre els aspectes que es destaquen com a més positius hi ha el treball en equip, el fet que la dinàmica els ha permès debatre, imaginar i crear i que els ha fet ‘obrir la ment’.

Alguns alumnes també han destacat el tema escollit per treballar que els ha permès pensar en solucions socials com és ‘oferir cases a la gent que no s’ho pot permetre’. Per part del professorat s’ha valorat molt positivament la dinàmica i la metodologia que ha permès afavorir la motivació i la generació d’idees per part de l’alumnat.

El taller ha estat coordinat pel Servei Girona Emprèn i el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Girona i s’ha dut a terme amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

Al l’inici del curs vinent, es duran a terme 2 tallers més a l’IES Montilivi i a l’IES Narcís Xifra i Masmitjà seguint la mateixa metodologia i a partir dels reptes que proposin els equips docents dels respectius centres educatius.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)