Notícies i comunicats

25/05/2018

L'Ajuntament de Girona renova l'adjudicació del servei de teleassistència amb l'empresa Televida

A partir d'ara s'ampliarà la cobertura de la unitat mòbil en franja nocturna i també es farà un seguiment més individualitzat de cada persona a través d'una web específica.

L’Ajuntament de Girona ha renovat l’adjudicació del servei de teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de dependència a l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios SLU. El consistori ha aprovat l’acord en la Junta de Govern Local d’aquest matí.

El nou contracte inclou millores respecte l’anterior, com l’augment de la cobertura (24 hores al dia els 7 dies de la setmana) de la unitat mòbil del servei, la posada en marxa d’una web amb accés a cuidadors i familiars de les persones usuàries del servei per tal de fer-ne el seguiment i la implantació d’un model més centrat en la persona, que permet fer un seguiment més individualitzat.

“Des del primer dia hem tingut clar que la prioritat d’aquest govern són les persones i el seu benestar i, sobretot, procurar per les persones en situació de vulnerabilitat. L’objectiu del servei de teleassistència és acompanyar les persones que, a causa de l’edat o d’altres factors, necessiten un suport però, alhora, promoure al màxim la seva autonomia per millorar-ne la qualitat de vida”, ha explicat la regidora d’Igualtat i Drets Socials, Salut i Dinamització del Territori de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau.

La teleassistència és un servei tècnic de suport i intervenció social que permet a les persones usuàries, mitjançant la línia telefònica, disposar d’un servei d’atenció permanent, Principalment és un servei preventiu en casos de soledat, caigudes, seguretat i suport a la xarxa social i familiar i s’adreça a persones en situació de risc o fragilitat per factors d’edat, socials, sanitaris o funcionals.

La previsió mensual actual que es fa del nombre de terminals de teleassistència actius a la ciutat és de 2.000 unitats. El 2017 es va amb 1.601 terminals actius, que cobrien 2.060 persones usuàries. El nou contracte té una durada prevista de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-los dos anys més, i l’import d’adjudicació ha estat de 648.000 euros (IVA exclòs).
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)