Notícies i comunicats

19/02/2019

El Servei Municipal d'Ocupació és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per a l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

A partir del febrer de 2019.

A partir del febrer de 2019, el Servei Municipal d’Ocupació és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), que permet obtenir un certificat.

L’ACTIC estableix tres nivells de certificació (bàsic, mitjà i avançat) i fixa vuit competències digitals, el grau de dificultat de les quals varia en funció del nivell que es vulgui acreditar:

- C1: Cultura, participació i civisme digital
- C2: Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
- C3: Navegació i comunicació en el món digital
- C4: Tractament de la informació escrita
- C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
- C6: Tractament de la informació numèrica
- C7: Tractament de les dades
- C8: Presentació de continguts

La inscripció per a la prova d’avaluació es fa mitjançant Internet, al portal ACTIC: http://actic.gencat.cat i els horaris disponibles per dur-la a terme al Servei Municipal d’Ocupació són els següents: els dilluns a les 9 h, els dimecres a les 15.30 h o els dijous a les 11.30 h.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)