Notícies i comunicats

14/03/2019

XXXIX Jocs florals i literaris escolars

El termini màxim per entregar les composicions serà l'abril.

Un any més es convoquen els Jocs Florals i Literaris escolars de la ciutat. Són convidats a participar-hi tots els centres educatius de primària i secundària. En aquests Jocs Florals i Literaris, s’hi pot concursar amb treballs de prosa i poesia resultants d’una selecció feta pel centre en uns Jocs Florals o certàmens literaris previs. Un cop tramesos els originals, un jurat valorarà les composicions i tindrà la facultat d’atorgar diversos premis, l’acte de lliurament dels quals, en forma de festa, tindrà lloc a finals del mes de maig.

Amb aquesta activitat es volen treballar els valors de creativitat, participació i concentració. 

El termini màxim d'entrega de les composicions serà a l'abril, es concretarà data a les bases

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)