Notícies i comunicats

12/06/2018

L'Ajuntament de Girona destina més de 125.000 euros a la convocatòria 2018 del programa Girona Actua

Es prioritzarà especialment la contractació de persones majors de 45 anys, a jornada completa i per un període mínim d'un any.

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria 2018 del programa Girona Actua, que té com a objectiu facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o amb un lloc de treball en condicions precàries. El consistori destinarà un total de 125.276 euros a la convocatòria d’aquest any i es podran presentar sol·licituds fins al 30 de novembre o fins quan s’esgoti el crèdit disponible.

Una de les principals novetats d’enguany és que, mitjançant les noves bases reguladores que s’han aprovat, s’ha ampliat fins als sis mesos la durada mínima del contracte. Fins ara el termini mínim del contracte objecte de subvenció era de tres mesos i, amb el canvi, es potencia la qualitat de les insercions laborals.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Girona subvencionarà els primers 6 mesos de contractació en el cas de treballadors de 16 a 44 anys, mentre que quan es tracti de persones majors de 45 anys, el període subvencionable es podrà ampliar fins a 12 mesos.

Un altre canvi destacable en relació amb la convocatòria d’enguany és la incorporació de criteris per descartar ofertes de treball que incloguin supòsits discriminatoris per raó d’edat, pertinença cultural, salut, diversitat funcional, condició econòmica o social o d’altra naturalesa.

Pel que fa a la quantia de les subvencions es continuarà calculant amb base a un percentatge del salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any d’inici de la contractació. Tot i això, s’ha simplificat el sistema de càlcul de manera que s’estipulen només dos trams d’edat (de 16 a 29 anys i majors de 30 anys) i s’incrementen les quanties de la subvenció per a totes les contractacions de persones entre 16 i 54 anys, mentre que pel que fa als majors de 55 anys es manté el percentatge del SMI (100% SMI mensual per a jornades completes i 75% en el cas d’horaris a temps parcial).

D’aquesta manera es fomenta especialment la contractació de les persones majors de 45 anys a jornada completa i per un període mínim d’un any, atès que en aquest cas l’empresa es pot acollir a una subvenció de 735,90 euros mensuals (100% SMI 2018) durant 12 mesos.

Els ajuts Girona Actua es destinaran a la contractació, per part d’empreses i entitats, de persones en situació d’atur o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals amb especials dificultats d’inserció i que es troben en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, empadronades a la ciutat de Girona i participants de les accions per a la millora de l’ocupabilitat del programa Girona Actua o altres programes del Servei Municipal d’Ocupació.

El programa Girona Actua, impulsat per l’Ajuntament de Girona, s’inicià a partir de l’aprovació, per acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2013, d’un conveni de col•laboració amb 17 entitats del tercer sector de la ciutat de Girona membres del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona. L’objectiu prioritari ha estat la implementació d’un pla de mesures ocupacionals, en un context de crisi econòmica global, amb greus conseqüències pel que fa a destrucció de llocs de treball i l’increment exponencial de l’índex d’atur.

Des de l’inici, el programa Girona Actua ha treballat per facilitar la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o amb un lloc de treball en condicions precàries –en especial les que es troben en una situació de major vulnerabilitat social-, mitjançant actuacions de millora de l’ocupabilitat i de foment de la contractació en empreses a través d’incentius econòmics.

La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha destacat que amb “la continuïtat d’aquest programa s’impulsa, d’una banda, la incorporació al món laboral de les persones en situació d’atur o amb un lloc de treball en condicions precàries –en especial les que es troben en una situació de major vulnerabilitat social- i, de l’altra, es dóna suport a les necessitats d’empreses gironines, fomentant la responsabilitat social, mitjançant incentius econòmics per a la contractació de les persones que participen en aquest programa, amb una durada mínima de 6 mesos”.

Durant el període d’octubre 2013 a desembre 2017 s’ha atès, mitjançant aquest programa, a un total de 1.639 persones, s’ha aconseguit 906 contractacions, i s’ha tramitat 231 subvencions a la contractació amb càrrec a fons municipals. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)