Notícies i comunicats

15/11/2018

El Servei Municipal d'Ocupació renova el certificat de qualitat del sistema de gestió conforme a la nova norma ISO 9001:2015

Aquest certificat acredita la qualitat dels serveis d'assessorament i intermediació laboral que el Servei Municipal d'Ocupació ofereix a les persones usuàries i empreses, i la gestió de les polítiques actives de formació i treball.

El passat mes de setembre el Servei Municipal d’Ocupació va renovar la certificació de Qualitat del seu sistema de Gestió, d’acord a la nova norma ISO 9001:2015.

Aquest certificat acredita la qualitat dels serveis d’assessorament i intermediació laboral que el Servei Municipal d’Ocupació ofereix a les persones usuàries i empreses, i la gestió de les polítiques actives de formació i treball.

Des de l’any 2004 el Servei Municipal d’Ocupació compta amb el certificat de Qualitat ISO 9001, el qual s’ha anat mantenint i adaptant a les exigències de la normativa i del context socioeconòmic del seu entorn.

Tal i com estableix el reglament del Servei Municipal d’Ocupació aprovat en data 10 d’octubre de 2016, el compromís públic i la qualitat de serveis configuren un dels principis rectors del SMO. Com a conseqüència d’aquest compromís, els darrers anys s’ha treballat d’una banda, per al manteniment del sistema de gestió de la qualitat, i d’altra banda, en la revisió, actualització dels procediments, documents i eines de gestió per tal d’adaptar-nos a les exigències de la nova normativa ISO 9001:2015

Destacar dels treballs d’adequació a la nova normativa, que aquesta ha permès disposar de noves eines de gestió integral del servei, amb especial incidència en la planificació estratègica i la gestió del canvi, abastant tots els àmbits de treball, des del manteniment i millora de les instal·lacions, fins a la gestió de les activitats i l’avaluació continuada, contribuint així a oferir un millor servei a la ciutadania. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)