Notícies i comunicats

06/09/2018

Es publica una guia amb tota l'oferta de la formació professional integrada a Girona

La publicació, impulsada pel Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, inclou 153 cursos que s'imparteixen en 26 centres de la ciutat i rodalia.

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona ha publicat una guia amb tota la programació de l’oferta de formació professional integrada a la ciutat. Aquesta iniciativa és una de les accions previstes en el pla de treball per al 2018 del Consell i permet conèixer la diversitat i complementarietat de tota l’oferta a la ciutat, atenent a les necessitats del teixit empresarial i afavorint sinèrgies entre els diferents centres formatius que la imparteixen.

L’oferta que integra la guia inclou 153 cursos de 23 famílies professionals diferents per al curs 2018-2019 que van des d’activitats físiques i esportives, serveis socioculturals i a la comunitat i sanitat fins a administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme o imatge personal, passant per temes agraris, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua o transport i manteniment de vehicles, entre altres. També s’hi inclouen els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius professionals i els centres de la ciutat o a distància que els imparteixen.

La publicació, que s’adreça a la ciutadania i als serveis d’orientació, recull tota l’oferta en matèria de formació professional, formació ocupacional, programes de formació i inserció i itineraris formatius específics per a persones amb necessitats educatives especials i persones en risc d’exclusió social. S’inclouen les activitats dels diferents centres públics i privats i de les entitats del tercer sector de la ciutat i les diferents modalitats (presencial i a distància). En total, es tracta de 26 centres, la majoria dels quals són de Girona ciutat.

“Amb aquesta guia volem donar resposta a una necessitat que hem detectat en l’àmbit del coneixement i la difusió de l’oferta de cursos de formació professional integrada a la ciutat. L’objectiu d’aquesta eina que posem a disposició de la ciutadania és facilitar la inserció professional dels gironins i les gironines mitjançant els diferents agents educatius, socials i econòmics de la ciutat”, ha explicat el regidor d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Josep Pujols.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)