Notícies i comunicats

23/05/2019

Les entitats que volen tenir barraca a la Copa per les properes Fires de Sant Narcís 2019 podran presentar les sol·licituds fins al 2 de juny

Enguany s'instal·laran un total de 20 parades de venda de menjars i begudes a l'esplanada.

L’Ajuntament de Girona ha obert el període de recepció de sol·licituds per a les entitats que volen tenir una barraca a la Copa en la propera edició de les Fires de Sant Narcís de la ciutat. Les instàncies per participar-hi es poden presentar fins al dia 2 de juny.

Enguany s’instal·laran un total de 20 barraques a l’esplanada de la Copa. Podran participar-hi, per un costat, les entitats associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys i, per l’altre, les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.

Les bases reguladores de la convocatòria de les condicions d’adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires es poden consultar al peu d'aquesta notícia.

Poden sol·licitar aquests espais gratuïts:

Grup A  
Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys (a comptar des de la data en que l'entitat ha estat donada d'alta en el registre fins el dia que es formalitza la sol·licitud).
Queden excloses les federacions esportives, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres que la seva actuació no sigui estrictament local.

Grup B
Estudiants de Universitat de Girona, ( associacions d’estudiants i Consell d’Estudiants). La Universitat de Girona presentarà una única sol·licitud amb la proposta de 3 associacions d’estudiants i la del Consell d’Estudiants.  

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds, i documentació adjunta, es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona en la forma que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i en els impresos que estaran a disposició dels sol·licitants al web seu.girona.cat.

La documentació que cal presentar i el procediment d'adjudicació ho trobareu a les bases d'adjudicació.

Comissió de la Copa:

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats poden sol·licitar de ser membres de la Comissió de la Copa. La Comissió de la Copa té l'objectiu d'assessorar la Comissió Municipal de Fires en tot allò que té a veure amb el funcionament de l'espai de la Copa, com fer propostes per a l'organització i programació d'activitats, l'elaboració de propostes sobre l'organització de l'espai, la resolució de conflictes i la gestió dels serveis. A més a més elabora propostes per a impedir la venda d'alcohol a menors i fa l'estudi de la documentació de les sol·licituds i arbritatge de l'accés al sorteig de parades.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)