Notícies i comunicats

23/09/2016

L'Ajuntament de Girona manté el compromís amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG

L’Ajuntament de Girona ha reiterat que manté el compromís assolit fa mesos amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona de fer-se càrrec de 2 milions d’euros per assegurar-ne la seva continuïtat. 

En un ofici que l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha tramès aquest matí a la directora del Parc, Anna Albar, referma la voluntat política de ser part activa en l’assoliment d’una solució satisfactòria i raonable per garantir la viabilitat del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a fer una aportació econòmica de 2 milions d’euros, a efectuar en els propers vint anys, ajustant-se sempre en les determinacions de la legislació vigent aplicable.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)