Notícies i comunicats

16/09/2014

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l'any 2014

5 i 12 de gener, 11 de maig, 6 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 14, 21 i 28 de desembre.

Ha sortit publicada al DOGC una resolució que fa públics els canvis i les dates afegides al calendari general dels vuit festius amb obertura comercial autoritzada que han efectuat vàlidament diversos municipis, així com el calendari definitiu que els és aplicable per a l'any 2014.

A la ciutat de Girona els diumenges i festius que els comerços poden obrir l'any 2014 són:

5 i 12 de gener
11 de maig
6 de juliol
1 de novembre
6, 8, 14, 21 i 28 de desembre 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)