Notícies i comunicats

10/09/2014

Moció presentada pel grup municipal del PSC referemt a l'execució del Pla d'Ascensors

Moció presentada i acceptada al Ple de l'Ajuntament de Girona del 8 de setembre de 2014.

El govern de la ciutat va anunciar el maig de 2012 que es duria a terme un Pla d’Ascensors que, segons el regidor d’urbanisme, beneficiaria 1.270 pisos. L’estudi realitzat per l’equip de govern identificà 127 escales de veïns on caldria instal·lar un ascensor per millorar l’accessibilitat als habitatges, així com catorze sectors de la ciutat susceptibles d’aplicar el Pla.

En aquest sentit, es va proposar i finalment acceptar l'acord del Ple perquè es dugui a terme el més aviat possible l’execució del Pla d’Ascensors anunciat per l’equip de govern.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)