Notícies i comunicats

10/09/2014

Moció presentada pel grup municipal de la CUP sobre la mendicitat a la ciutat

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament de Girona del 8 de setembre de 2014, que es va desestimar.

El grup municipal de la CUP va proposar l’adopció del següents acords al Ple de l’Ajuntament de Girona que finalment es varen desestimar:

Primer.- Reprovar les declaracions del regidor Joan Alcalà sobre la mendicitat a la ciutat, i demanar una rectificació pública per part mateix senyor Alcalà juntament amb el regidor de serveis socials Eduard Berloso.

Segon.- Aturar la imposició de sancions per part de la policia municipal a les persones que exerceixin la mendicitat a Girona.

Tercer.- Iniciar una revisió general de l’Ordenança Municipal de Civilitat de Girona per tal de modificar qualsevol plantejament o article del text que pugui accentuar l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa, atenent la instància formulada en el punt 3.g de la resolució 577/X del Parlament de Catalunya.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)