Notícies i comunicats

10/09/2014

Moció presentada pel grup municipal de la CUP contra la privatització del cànon de l'aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Moció presentada al Ple de l'Ajuntament de Girona del 8 de setembre de 2014, que es va desestimar.

El grup municipal de la CUP va proposar l'adopció del següents acords al Ple de l'Ajuntament de Girona que finalment es varen desestimar:

Primer.- Instar l’AMB, l’ACA i la Generalitat de Catalunya a derogar el Decret Llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no firmar el Conveni que s’hi contempla.

Segon.- Informar de l’adopció de l’acord la Plataforma Aigua és Vida mitjançant el correu electrònic: aiguaesvida@gmail.com o l’adreça postal: Carrer Múrcia 24, baixos, 08027 Barcelona.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)