Notícies i comunicats

25/01/2013

Acord entre Ajuntament i Territori i Sostenibilitat per seguir els projectes lligats al TAV

El conseller Santi Vila i l'alcalde Carles Puigdemont signen un acord de col·laboració per vetllar que Foment finalitzi els treballs associats a l'entrada en servei del tram Barcelona-Girona-Figueres de la línia d'alta velocitat

Font: Ajuntament de Girona

 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, han signat aquest matí un protocol de col·laboració per fer el seguiment conjunt de totes les obres i serveis derivats de l’arribada de l’alta velocitat a la ciutat de Girona i que estan pendents d’execució per part del Ministeri de Foment. L’acord ha de servir, entre d’altres actuacions, per definir el desenvolupament urbanístic i estratègic a l'entorn de la nova estació de Girona.

Tot i que el passat 9 de gener va entrar en servei el tram Barcelona-Girona-Figueres de la línia d’alta velocitat i l’estació ferroviària provisional d’aquesta línia a Girona, encara queden diverses actuacions associades pendents. Així doncs, la col·laboració entre les dues institucions es durà a terme, fonamentalment, en relació amb:

• La proposta d’actuacions per potenciar i millorar la intermodalitat viària i ferroviària, així com l’accessibilitat als serveis ferroviaris a la ciutat de Girona.

• La integració urbana de la connexió entre l’estació d’alta velocitat i l’estació existent del ferrocarril convencional.

• El desenvolupament urbanístic i integració urbana dels espais corresponents a l’àmbit de la nova estació ferroviària d’alta velocitat, afectats per les obres d’Adif.

• El seguiment i impuls d’actuacions destinades a l’execució del projecte de soterrament de la línia de ferrocarril convencional al seu pas per Girona.

Per al seguiment de les actuacions es constituirà una comissió de seguiment integrada per sis membres, tres de cada administració. L’alcalde Carles Puigdemont, considera que la firma del conveni “és un pas important que ha de donar un impuls a la normalització de la zona de la mà del Departament que hi té molt a dir” i d’altra banda, el conseller Santi Vila ha remarcat que “aquest conveni dóna resposta a una idea política molt clara: el Govern de la Generalitat està al costat de les ciutats” amb l’objectiu també ha afegit de “fer de l’arribada del TAV un revulsiu”.

L’estació d’autobusos

D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona, està redactant el projecte constructiu d’arquitectura i instal·lacions de la nova estació d’autobusos. Aquest projecte, iniciat el març de 2012, haurà de definir les actuacions que cal dur a terme per a condicionar els espais previstos per a la futura terminal d’autobusos. Es preveu que el projecte finalitzi aquest estiu.

L’espai, inicialment destinat a nivell andanes de l’estació d’autobusos, ha quedat minvat per una ocupació en un extrem per a dependències d’ADIF. S’està estudiant la redistribució d’espais per tal d’aconseguir la menor reducció d’andanes possible tot mantenint l’operativitat de la futura estació.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)