Notícies i comunicats

31/05/2013

L'Ajuntament de Girona fa una crida a demanar les subvencions de l'IBI dels immobles afectats per les obres del TAV

El regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, remarca que encara queda un mes per presentar les sol·licituds.

Font: Ajuntament de Girona

El regidor del Projecte Ferroviari de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha fet una crida als propietaris dels immobles afectats per les obres del TAV a demanar les subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) que ha posat al seu abast l’Ajuntament. Tot i que encara queda pràcticament un mes perquè s’acabi el termini, de moment 117 persones ja han presentat la sol·licitud de subvenció. Hi ha un total de 1.492 béns subvencionables, “que són els que es troben inclosos dins la zona d’afectació, l’anomenada ‘zona zero’, que és la més propera a les tanques de les obres”, ha explicat el regidor.

Pel que fa als locals comercials, Carles Ribas ha fet una petició als propietaris per tal que tinguin en compte els llogaters a l’hora de rebre la subvenció. “Volem encoratjar els propietaris dels locals comercials en els quals el llogater s’ha vist afectat per les obres, i que és el que les ha patit en primera pell, a revertir en aquest llogater el benefici que li està donant l’Ajuntament amb aquesta subvenció”, ha subratllat.

En relació amb els dubtes que han sorgit al voltant de la convocatòria, el regidor del Projecte Ferroviari ha volgut fer alguns aclariments. En primer lloc, ha destacat “que hi ha una partida consignada, amb una quantitat econòmica a disposició, per tal de fer el pagament de les subvencions del 100% dels béns subvencionables que s’inclouen en la convocatòria”. En segon lloc, ha manifestat que les subvencions s’aniran donant a mesura que vagin entrant les sol·licituds, i no s’esperarà a fer-ho al final del termini de la convocatòria. Per últim, ha explicat que en alguns casos caldrà consultar fiscalment si pot ser beneficiós o no rebre la subvenció pel que fa a la declaració de renda. En qualsevol cas, el regidor ha comentat que “en cas de dubte, jo recomano es presenti la sol·licitud i després ja serà l’Ajuntament qui determini si es compleixen o no els requisits per optar a la subvenció”.

Es pot consultar la informació sobre la convocatòria al web i a l’Oficina del TAV, tot i que les sol·licituds s’han de presentar a l’edifici consistorial de l’Ajuntament de Girona i al Centre Cívic Sant Narcís. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)